Main Menu
User Menu

2. tankový pluk [1958-1992]

2nd Tank Regiment

     
Název:
Name:
2. tankový pluk
Originální název:
Original Name:
2. tankový pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
23. tankový pluk
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
2. tankový pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-31.12.1992 1. tanková divize
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-31.12.1992 Rakovník, ?

Velitel:
Commander:
01.10.1958-DD.MM.1958 Cabadaj, Josef
DD.MM.1958-DD.MM.1960 Poldauf, Ludovít
DD.MM.1960-DD.MM.1962 Krabec, Emanuel
DD.MM.1962-DD.MM.1967 Cádrik, Vladimír
DD.MM.1967-DD.MM.1971 Hrbek, Miloslav
DD.MM.1971-DD.MM.1971 Hora, Jiří
DD.MM.1971-DD.MM.1972 Sikora, Emil
DD.MM.1972-DD.MM.1976 Vopička, Zdeněk
DD.MM.1976-DD.MM.1977 Vácha, Antonín
DD.MM.1977-DD.MM.1981 Šrámek, Jiří
DD.MM.1981-DD.MM.1985 Šourek, Milan
DD.MM.1985-DD.MM.1987 Němec, Jan
DD.MM.1987-DD.MM.1991 Radnóti, Zoltán
DD.MM.1991-31.12.1992 Pekař, Jaroslav
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1958-31.12.1992 Kyjevský, bělocerkevský tankový pluk
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR-31.12.1992 Řád rudé hvězdy
DD.MM.RRRR-31.12.1992 Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani
00.10.1959-31.12.1992 Dukelská pamětní medaile
00.08.1964-31.12.1992 Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
00.05.1965-31.12.1992 Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa
00.05.1985-31.12.1992 Pamětní medaile k 40. výročí osvobození
Poznámka:
Note:
01.10.1958-31.12.1992 VÚ 1035 Rakovník
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA-00407 (2. tankový pluk)
URL : https://www.valka.cz/2-tankovy-pluk-1958-1992-t57660#406864Verze : 1
MOD
2. tankový plukVznik: léto 1958 reorganizací 23. tankosamohybného pluku


Krycí číslo: VÚ 1035


Čestný název: Kyjevský, Bělocerkevský


Dislokace: Rakovník


Nadřízený stupeň: 1. tanková divize


Podřízené jednotky: (obecně, 80. léta)


- velitelská četa
- průzkumná rota (tři průzkumné čety)
- tři tankové prapory (každý: velitelské družstvo, tři tankové roty, technické družstvo, četa týlového zabezpečení, praporní obvaziště)
- motostřelecká rota
- baterie houfnic 122 mm nebo oddíl raketometů 130 mm (velitelská četa, tři palebné baterie, četa týlového zabezpečení)
- protiletadlová baterie (velitelské družstvo, dvě protiletadlové čety, dopravní družstvo)
- spojovací rota (spojovací četa, rádiová četa)
- ženijní rota (ženijní četa, strojní četa)
- rota chemické ochrany (velitelské družstvo, četa radiačního a chemického průzkumu, četa speciální očisty)
- rota oprav techniky (dílna pásové techniky, dílna kolové techniky, výzbrojní dílna, spojovací dílny, speciální dílna, vyprošťovací družstvo)
- rota týlového zabezpečení (dvě automobilní čety, hospodářské družstvo, úpravna vody, sklady)
- plukovní ošetřovna


Zrušení: 31. 12. 1992 převeden do složení AČR


Zdroj:
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
archív autora
URL : https://www.valka.cz/2-tankovy-pluk-1958-1992-t57660#208387Verze : 0
MOD