Main Menu
User Menu
Reklama

78. silniční speciální mostní prapor [1963-1977]

78th Special Road Bridge Battalion

     
Název:
Name:
78. silniční speciální mostní prapor
Originální název:
Original Name:
78. silniční speciální mostní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1963
Předchůdce:
Predecessor:
78. silniční těžký mostní prapor
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1977
Nástupce:
Successor:
78. ženijní silniční prapor PMS
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1963-01.09.1977 7. silniční mostní brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.09.1963-15.10.1968 Štúrovo, kasárny /
15.10.1968-01.09.1977 Hodonín, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.05.1969-DD.10.1969 Ferenc, Jozef (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.09.1963-15.10.1968 VÚ 8903 Štúrovo
15.10.1968-01.09.1977 VÚ 8903 Hodonín
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, armada.vojenstvi.cz
Ján Štaigl a kol: Generáli - slovenská vojenská generalita 1918-2012, 2. vydanie, ISBN 978-80-89169-25-2
URL : https://www.valka.cz/78-silnicni-specialni-mostni-prapor-1963-1977-t54583#407000Verze : 0
MOD
Reklama