Main Menu
User Menu

32. pěší pluk [1950-1954]

32nd Infantry Regiment

     
Název:
Name:
32. pěší pluk
Originální název:
Original Name:
32. pěší pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 32
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
32. střelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1950-01.01.1951 10. divise /pěší/
01.01.1951-01.11.1954 10. pěší divize
Dislokace:
Deployed:
01.12.1950-01.11.1954 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.01.1951-31.10.1954 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
01.12.1950-01.11.1954 Pluk 25. února
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1950-01.11.1954 VÚ 3984 Košice
Zdroje:
Sources:
VÚA Praha, fond 1361

504863
URL : https://www.valka.cz/32-pesi-pluk-1950-1954-t50831#405005Verze : 1
MOD
32. pěší pluk [1951-1954]


Velitelství pluku vzniklo 1. ledna 1951 přejmenováním z velitelství Pěšího pluku 32 [1945-1951]. Nacházelo se v Košicích a podléhalo velitelství 10. pěší divise [1945-1954].
Pluk od svého vzniku užíval krycího označení VÚ 3984 a nesl čestný název „25. února“.
Velitelství pluku bylo 1. listopadu 1954 přejmenováno na velitelství 32. střeleckého pluku [1954-1955].


Prameny:
VÚA Praha, fond 1361
URL : https://www.valka.cz/32-pesi-pluk-1950-1954-t50831#194714Verze : 0
MOD