Main Menu
User Menu

Polní eskadrona 3/1 /kulometná/ [1928-1938]

3rd Squadron /Machine-gun/ of the 1st Dragoon Regiment

     
Název:
Name:
Polní eskadrona 3/1 /kulometná/
Originální název:
Original Name:
Polní eskadrona 3/1 /kulometná/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1928
Předchůdce:
Predecessor:
Technická eskadrona jezdeckého pluku 1
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 301
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1928-15.09.1933 I. korouhev jezdeckého pluku 1
15.09.1933-01.01.1936 Jezdecký pluk 1
01.01.1936-25.09.1938 Dragounský pluk 1
Dislokace:
Deployed:
01.05.1928-25.09.1938 Terezín, Kasárny Jana Jiskry z Brandýsa /

Velitel:
Commander:

Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Jezdecký pluk 1
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Polni-eskadrona-3-1-kulometna-1928-1938-t50418#463217Verze : 1
MOD