Main Menu
User Menu

Jezdecký pluk 8, velitelství [1920-1936]

Headquarters of the 8th Cavalry Regiment

     
Název:
Name:
Jezdecký pluk 8
Originální název:
Original Name:
Jezdecký pluk 8
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Dragounský pluk č. 8
Dragounský pluk č. 13
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1936
Nástupce:
Successor:
Dragounský pluk 8
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-01.02.1921 Zemské vojenské velitelství pro Čechy
01.02.1921-01.01.1936 1. jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-01.01.1936 Pardubice, Jezdecké kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-00.02.1921 Chlapec, Zdenko (plukovník jezdectva)
00.02.1921-00.10.1923 Melzer, Ludvík (podplukovník jezdectva)
00.10.1923-00.04.1928 Nemanský, Alexander (plukovník jezdectva)
00.04.1928-01.10.1928 Koutňák, Josef (plukovník generálního štábu)
01.10.1928-01.03.1929 Buršík, Josef (major jezdectva)
01.03.1929-00.09.1929 Fišera, Julius (podplukovník jezdectva)
00.09.1929-00.12.1930 Koutňák, Josef (plukovník generálního štábu)
00.12.1930-00.01.1934 Ševčík, Karel (podplukovník jezdectva)
00.01.1934-00.10.1935 Ševčík, Karel (plukovník jezdectva)
00.10.1935-01.01.1936 Hobza, Vladimír (plukovník jezdectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1920-15.09.1933 Cyklistická eskadrona 1
01.10.1920-DD.02.1921 Jezdecká eskadrona 1/8
01.10.1920-DD.02.1921 Jezdecká eskadrona 2/8
01.10.1920-01.06.1922 Jezdecká eskadrona 3/8
01.10.1920-01.06.1922 Jezdecká eskadrona 4/8
01.10.1920-01.06.1922 Kulometná eskadrona jezdeckého pluku 8
01.10.1920-01.01.1936 Náhradní korouhev jezdeckého pluku 8
01.10.1920-01.03.1922 Technická eskadrona jezdeckého pluku 8
DD.02.1921-01.01.1936 I. korouhev jezdeckého pluku 8
01.06.1922-01.01.1936 II. korouhev jezdeckého pluku 8
15.09.1933-15.09.1935 Eskadrona obrněných automobilů 1
15.09.1933-01.01.1936 Polní eskadrona 3/8 /kulometná/
15.09.1933-01.01.1936 Pomocná eskadrona jezdeckého pluku 8
15.09.1933-01.01.1936 Vozatajská eskadrona 4

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
18.09.1929-01.01.1936
Jezdecký pluk "Knížete Václava Svatého"
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Jezdecký pluk 8
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Jezdecky-pluk-8-velitelstvi-1920-1936-t50315#415333Verze : 6
MOD