Main Menu
User Menu

Vozatajská eskadrona 19 [1937-1938]

19th Train Squadron

     
Název:
Name:
Vozatajská eskadrona 19
Originální název:
Original Name:
Vozatajská eskadrona 19
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1937
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 322
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1937-25.09.1938 Dragounský pluk 10
Dislokace:
Deployed:
01.09.1937-25.09.1938 Košice, Barákový tábor

Velitel:
Commander:

Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Jezdecký pluk 5
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Jezdecký pluk 10
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Vozatajska-eskadrona-19-1937-1938-t50270#463465Verze : 1
MOD