Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 308 [1945-1947]

308th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 308
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 308
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký oddíl 310
Dělostřelecký oddíl 311
Dělostřelecký oddíl 312
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký oddíl 308
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.12.1945 8. dělostřelecká brigáda
01.12.1945-01.10.1947 11. dělostřelecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1947 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.10.1947 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl I/308
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl II/308
01.10.1945-01.10.1947 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 308

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1946-01.10.1947 VÚ 2235 Košice
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-308-1945-1947-t49470#191680Verze : 4
MOD