Main Menu
User Menu

15. letecký stíhací pluk [1952-1954]

15th Air Fighter Regiment

     
Název:
Name:
15. letecký stíhací pluk
Originální název:
Original Name:
15. letecký stíhací pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1952
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
15. stíhací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1954-01.11.1954 5. letecká stíhací divize
Dislokace:
Deployed:
01.04.1952-01.11.1954 Žatec, letiště /

Velitel:
Commander:
01.04.1952-DD.MM.1952 Hradecký, Miloš
11.08.1952-13.04.1954 Fros, Vladimír
14.04.1954-12.06.1954 Gendiar, Anton (z postu ZV)
12.06.1954-01.11.1954 Šíma, Jaromír
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.04.1952-01.11.1954 1.letka
01.04.1952-01.11.1954 2.letka
DD.MM.RRRR-01.11.1954 3.letka
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.04.1952-01.11.1954 VÚ 8699 Žatec
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (15. letecký stíhací pluk),
URL : https://www.valka.cz/15-letecky-stihaci-pluk-1952-1954-t48269#188499Verze : 0
MNO-GŠ-OMS č. j. 00663 ze 6.3.1952. MNO-VL č. j. 0042216 z 21.3.1952 nařídilo veliteli 15. leteckého sboru odpovědnost za organizaci a postavení 15. leteckého stíhacího pluku proudového na letiště v Mladé s určením letiště Žatec a podřízený Velitelství 5. letecké stíhací divizi proudové Žatec.


Fakticky byl pluk formován v Žatci a základní letecký kádr přišel od 11. lspp a PVSL.


Za pozornost stojí ROZPOR s krycím číslem útvaru v "Nařízení o zřízení.." a skutečně určeným, používaným po celou dobu existence1. 4. 1952 – Zřízen Rozkazem ministra národní obrany /
ve věcech kádrových č.j. 429/1952 z 12.3.1952 byli ustanoveni:
- kpt. let. Štefan Jaďut (dosud velitel 1. letky 5. lspp 3. lsdp)
zástupcem velitele 15. lspp. (Veškeré TR v průběhu dubna 1952 jsou jím podepsány jako velitelem pluku!
Tak vlastně řídil počáteční formování útvaru, až do příchodu "definitivního" velitele pluku.
Původně ustanovený npor. let. Miloš Hradecký si "vyměnil" velení 15. lspp a 9. lspp s kpt. let. Vladimírem Frosem, který převzal pluk v létě 1952.


Při zřízení 15. lp "přešli" od 11. lspp:
npor. let. Leško Jozef – inspektorem pilotáže,
por. let. Horák Jiljí – velitelem 1. letky,
por.let. Konečný Jiří – velitelem 2. letky,
kpt. let. Schwertner Václav – Starším inženýrem pluku


Tímž rozkazem byli přemístěni od 11. lspp piloti: por. let. Gendiár Antonín, por. let. Sládek Vladimír, por. let. Klíma Jaroslav; ppor. let. Paldus Oldřich, por. let. Blaha Ján a ppor. let. Filip Stanislav.


Výstavba 15. lsp probíhala zvolna.
Vznikl štáb pluku a byl vytvořen rámec pluku – z počátku měl jen dvě letky. Ani zdaleka nebyly naplněny TMP v lidech, ani technice. K radikální změně došlo až v r. 1953, po nástupu absolventů nejsilnějších ročníků ze XIII. a XIV. turnusu Leteckého učiliště.Zdroj: VÚA - Fond MNO-VL
Kronika 5.sld
Vlastní archiv
15. letecký stíhací pluk [1952-1954] - Kopie nařízení ke zřízení 15. lspp

Kopie nařízení ke zřízení 15. lspp
URL : https://www.valka.cz/15-letecky-stihaci-pluk-1952-1954-t48269#374191Verze : 0
Diskuse
Je to OK?
URL : https://www.valka.cz/15-letecky-stihaci-pluk-1952-1954-t48269#374183Verze : 0
MOD