Main Menu
User Menu

1. letecký spojovací pluk [1950-1961]

1st Air Signal Regiment

     
Název:
Name:
1. letecký spojovací pluk
Originální název:
Original Name:
1. letecký spojovací pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Letecký spojovací pluk 1
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1961
Nástupce:
Successor:
10. spojovací pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1950-01.01.1957 Velitelství letectva
01.01.1957-01.10.1960 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
01.10.1960-01.09.1961 7. armáda protivzdušné obrany státu a letectva
Dislokace:
Deployed:
01.12.1950-DD.MM.1958 Havlíčkův Brod, letiště /
DD.MM.1958-01.09.1961 Praha, Kbely /

Velitel:
Commander:
01.12.1950-DD.MM.RRRR Vejnar, Bohuslav (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Šimek, Vilém (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zdráhala, Jaroslav (Štábní kapitán)
DD.MM.RRRR-01.10.1961 Zdráhala, Jaroslav (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1953-01.11.1954 21. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby II. třídy
01.11.1954-01.11.1955 36. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby III. třídy

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1950-DD.MM.1958 VÚ 8875 Havlíčkův Brod
DD.MM.1958-01.09.1961 VÚ 8875 Praha
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond (1. letecký spojovací pluk)
URL : https://www.valka.cz/1-letecky-spojovaci-pluk-1950-1961-t47935#454173Verze : 0
MOD
1. letecký spojovací pluk VÚ 8875

Tento útvar vznikl fakticky již 15.4.1949 v Jičíně pro potřeby Velitelství letectva jako
Letecký spojovací pluk 1 Kbely VÚ 4683,
od 1.10.1949 VÚ 8875 a
od 1.1.1951 přejmenovaný na 1. letecký spojovací pluk.
Útvar vystřídal několik posádek:
V roce 1950 přemístilo velitelství do Hradce Králové, v roce 1951 následoval přesun do Havlíčkova Brodu, část pluku v té době působila i ve Vysokém Mýtě a ve Zvolenu.
V historii 1. lsp došlo k řadě organizačních změn a redislokací:
V roce 1958 byl pluk přemístěn do Kbel. Po celou dobu své existence byl pluk předurčen pro zabezpečování spojení v rámci letectva.
Z počátku podléhal Velitelství letectva,
od 1.1.1957 Velitelství letectva a PVOS.
Od 1.10.1960 náležel do složení 7. armády PVOS a letectva.
K 1.9.1961 přešel do podřízenosti nově vytvořeného 1. samostatného smíšeného leteckého sboru, (1.5.1962 transformovaného na 10. LA).
Proto byl pluk reorganizován / přečíslován na 10. spojovací pluk - VÚ 5936.


Velitelé LSP 1/1. sp p:
mjr. let. Bohuslav Vejnar,
mjr. let. Vilém Šimek,
škpt. let./ mjr. Jaroslav Zdráhala do zrušení/přejmenování.


Zdroj: Kronika útvaru;
"Bez nich by nevzlétli" - Svět křídel 2008
URL : https://www.valka.cz/1-letecky-spojovaci-pluk-1950-1961-t47935#296737Verze : 0