Main Menu
User Menu

Písek

okr. Písek

     
Název:
Name:
Písek
Originální název:
Original Name:
Písek
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Písek
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°18'31.231"N 14°08'51.962"E
Místní části:
Local Municipalities:
Budějovické Předměstí
Hradiště
Nový Dvůr
Pražské Předměstí
Purkratice
Semice
Smrkovice
Václavské Předměstí
Vnitřní Město
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1243
Vojenské objekty:
Military Objects:

Kasárny Jana Žižky z Trocnova
Štefánikovy kasárny
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kamenný most v Písku
Hrad v Písku
Prácheňské muzeum
Sladovna
Kostel Narození Panny Marie
Kostel Povýšení svatého Kříže
Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel svatého Václava
Městská elektrárna v Písku
Zemský hřebčinec
Putimská brána
Památník Adolfa Heyduka
Mariánské sousoší
Dům čp. 1 - Dům Městské kompanie
Reinerovský dům
Palackého sady
Židovský hřbitov v Písku
Kaple Panny Marie Svatohorské
Kaple Panny Marie Svatohorské
Kaple Panny Marie
Muzea:
Museums:
Prácheňské muzeum
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
12.11.1918-DD.05.1919
Pěší pluk 11
11th Infantry Regiment
DD.05.1919-27.01.1921
Pěší pluk 11
11th Infantry Regiment
01.01.1920-31.12.1937
10. pěší brigáda
10th Infantry Brigade
15.01.1920-00.04.1920
5. rota horského pěšího pluku 4
5th Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
15.01.1920-00.04.1920
6. rota horského pěšího pluku 4
6th Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
15.01.1920-00.04.1920
7. rota horského pěšího pluku 4
7th Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
15.01.1920-00.04.1920
8. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 4
8th Company /Machine-gun/ of the 4th Mountain Infantry Regiment
15.01.1920-20.04.1920
Horský pěší pluk 4
4th Mountain Infantry Regiment
15.01.1920-15.04.1920
II. prapor horského pěšího pluku 4
2nd Battalion of the 4th Mountain Infantry Regiment
15.01.1920-01.01.1921
Náhradní prapor horského pěšího pluku 4
Replacement Battalion of the 4th Mountain Infantry Regiment
01.08.1920-27.01.1921
11. československý střelecký pluk
11th Czechoslovak Rifle Regiment
27.01.1921-25.09.1938
Pěší pluk 11
11th Infantry Regiment
27.09.1938-22.10.1938
5. divise
5th Division
27.09.1938-22.10.1938
Telegrafní prapor 5
5th Signal Battalion
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství dělostřelectva 5. divise
Artillery Command of the 5th Division
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství telegrafního vojska 5. divise
Signal Command of the 5th Division
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství ženijního vojska 5. divise
Engineer Command of the 5th Division
15.07.1939-01.09.1940
Polní rota 1/3 /pěší/
1st Field Company /Infantry/ of the 3rd Battalion
15.07.1939-00.05.1944
Polní rota 2/3 /cyklistická/
2nd Field Company /Bicycle/ of the 3rd Battalion
15.07.1939-01.09.1940
Polní rota 3/3 /jezdecká/
3rd Field Company /Cavalry/ of the 3rd Battalion
15.07.1939-00.05.1944
Polní rota 4/3 /technická/
4th Field Company /Technical/ of the 3rd Battalion
15.07.1939-00.05.1944
Prapor 3
3rd Battalion
00.05.1944-00.04.1945
Posádkový oddíl Písek
Garrison Detachment Písek
25.05.1945-01.10.1945
16. divise
16th Division
01.06.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl 66
66th Artillery Division
01.06.1945-01.10.1945
Velitelství dělostřelectva 16. divise
16th Division Artillery Command
01.10.1945-01.10.1949
Pěší pluk 11
11th Infantry Regiment
01.04.1946-01.10.1947
2. ženijní brigáda
2nd Engineer Brigade
01.04.1946-01.10.1947
I. prapor 2. ženijní brigády
1st Battalion of the 2nd Engineer Brigade
01.04.1946-01.10.1947
II. prapor 2. ženijní brigády
2nd Battalion of the 2nd Engineer Brigade
01.04.1946-01.10.1947
III. prapor 2. ženijní brigády
3rd Battalion of the 2nd Engineer Brigade
01.04.1946-01.10.1947
IV. prapor /mostní a strojní/ 2. ženijní brigády
4th Battalion /Bridge and Machine/ of the 2nd Engineer Brigade
01.04.1946-01.10.1947
Náhradní prapor 2. ženijní brigády
Replacement Battalion of the 2nd Engineer Brigade
01.10.1947-15.11.1950
Ženijní pluk 2
2nd Engineer Regiment
01.10.1947-01.12.1950
Ženijní sklad 2
2nd Engineer Store
01.04.1948-01.10.1949
Pohraniční prapor II
2nd Border Guard Battalion
01.06.1948-DD.12.1948
2. brigáda
2nd Brigade
01.10.1948-01.10.1949
Rota velkých kulometů proti letadlům 2
2nd Anti-Aircraft Machine Gun Company
15.12.1948-01.01.1951
II. sbor
II Corps
15.12.1948-01.01.1951
Velitelství dělostřelectva II. sboru
II Corps Artillery Command
01.09.1949-31.12.1950
Automobilní rota 11
11th Automobile Company
01.12.1950-01.10.1954
1. sklad ženijní munice
1st Engineer Ammunition Store
01.12.1950-DD.03.1954
1. ženijní sklad
1st Engineer Store
15.12.1950-01.01.1951
Ženijní prapor 4
4th Engineer Battalion
01.01.1951-01.11.1954
2. armádní sbor
2nd Army Corps
01.01.1951-30.09.1956
22. spojovací prapor
22nd Signal Battalion
01.01.1951-30.09.1956
22. ženijní prapor
22nd Engineer Battalion
01.01.1951-30.09.1956
42. dělostřelecký pluk
42nd Artillery Regiment
01.01.1951-01.10.1956
Velitelství dělostřelectva 2. sboru
2nd Corps Artillery Command
01.10.1951-01.11.1955
42. protiletadlový oddíl
42nd Anti-Aircraft Division
01.10.1951-01.11.1954
42. protitankový dělostřelecký oddíl
42nd Anti-Tank Artillery Division
01.10.1951-01.10.1956
97. raketometný oddíl
97th Rocket-Launcher Division
01.10.1954-DD.10.1955
1. okruhový sklad ženijní munice
1st District Engineer Ammunition Store
01.11.1954-01.10.1956
2. střelecký sbor
2nd Rifle Corps
01.11.1954-01.11.1955
42. protitankový oddíl
42nd Anti-Tank Division
09.05.1955-01.10.1958
9. ženijní prapor
9th Engineer Battalion
01.11.1955-01.10.1956
42. protiletadlový dělostřelecký oddíl
42nd Anti-Aircraft Artillery Division
01.11.1955-01.10.1956
42. protitankový dělostřelecký oddíl
42nd Anti-Tank Artillery Division
DD.09.1956-01.09.1961
362. dělostřelecký pluk
362nd Artillery Regiment
DD.09.1956-01.10.1960
9. protiletadlový oddíl
9th Anti-Aircraft Division
00.07.1958-31.12.1992
14. tankový pluk
14th Tank Regiment
01.10.1958-DD.MM.1964
4. rota chemické ochrany
4th Chemical Defence Company
01.10.1960-01.09.1961
9. protiletadlový pluk
9th Anti-Aircraft Regiment
01.09.1961-01.09.1967
362. dělostřelecký oddíl
362nd Artillery Division
01.09.1961-DD.07.1969
9. protiletadlový oddíl
9th Anti-Aircraft Division
01.09.1961-30.08.1963
9. zdravotnický oddíl
9th Medical Division
DD.MM.1961-31.10.1983
54. automobilní prapor
54th Automobile Battalion
DD.MM.1962-01.09.1966
9. průzkumná rota
9th Reconnaissance Company
01.09.1966-01.10.1969
9. průzkumný prapor
9th Reconnaissance Battalion
01.09.1967-01.07.1969
362. dělostřelecký pluk
362nd Artillery Regiment
01.09.1969-31.10.1991
2. spojovací pluk
2nd Signal Regiment
01.09.1969-01.12.1991
4. armáda
4th Army
01.09.1969-DD.MM.1992
4. radiační středisko
4th Radiation Center
01.09.1969-01.09.1974
4. spojovací letka
4th Air Courier Squadron
01.09.1969-01.12.1991
Finanční oddělení 4. armády
Financial Department of the 4th Army
01.09.1969-01.04.1990
Kádrové oddělení 4. armády
Personnel Department of the 4th Army
01.09.1969-01.12.1991
Oddělení bojové přípravy 4. armády
Combat Training Department of the 4th Army
01.09.1969-01.12.1991
Oddělení chemického vojska 4. armády
Department of Chemical Troops of the 4th Army
01.09.1969-01.12.1991
Oddělení raketového vojska a dělostřelectva 4. armády
Department of Rocket and Artillery Troops of the 4th Army
01.09.1969-01.12.1991
Oddělení vojsk protivzdušné obrany 4. armády
Department of Air Defence Troops of the 4th Army
01.09.1969-01.12.1991
Oddělení vojskového letectva 4. armády
Army Aviation Department of the 4th Army
01.09.1969-01.12.1991
Oddělení ženijního vojska 4. armády
Department of Engineer Troops of the 4th Army
01.09.1969-01.12.1991
Operační oddělení 4. armády
Operation Department of the 4th Army
01.09.1969-01.12.1991
Organizační a mobilizační oddělení 4. armády
Organizational and Mobilization Department of the 4th Army
01.09.1969-01.04.1990
Politické oddělení 4. armády
Political Department of the 4th Army
01.09.1969-01.12.1991
Spojovací oddělení 4. armády
Signal Department of the 4th Army
01.09.1969-01.12.1991
Tankové a automobilní oddělení 4. armády
Tank and Automobile Department of the 4th Army
01.09.1969-01.12.1991
Týl 4. armády
Rear of the 4th Army
01.09.1969-01.12.1991
Ubytovací a stavební oddělení 4. armády
Accommodation and Construction Department of the 4th Army
01.09.1969-01.09.1985
Výzbrojní oddělení 4. armády
Armament Department of the 4th Army
01.09.1969-01.12.1991
Zdravotnické oddělení 4. armády
Medical Department of the 4th Army
01.09.1969-01.12.1991
Zpravodajské oddělení 4. armády
Intelligence Department of the 4th Army
01.09.1969-01.12.1991
Štáb 4. armády
Staff of the 4th Army
01.09.1978-31.12.1984
27. automobilní pluk
27th Automobile Regiment
01.09.1981-31.10.1988
6. radioreleový kabelový prapor
6th Radio Relay Cable Battalion
DD.MM.1981-01.03.1992
34. pojízdná spojovací opravna
34th Mobile Signals Repair Shop
01.11.1983-31.12.1992
9. prapor materiálního zabezpečení
9th Material Supply Battalion
31.12.1984-31.07.1992
43. automobilní prapor
43rd Automobile Battalion
01.09.1985-01.12.1991
Služba raketového a dělostřeleckého vyzbrojování 4. armády
Artillery and Rocket Armament Department of the 4th Army
01.10.1987-DD.MM.RRRR
1. rota spojení a radiotechnického zabezpečení
1st Signal and Radiotechnical Services Company
31.10.1988-30.11.1991
24. spojovací pluk dálkových spojů
24th Remote Connections Signal Regiment
01.04.1990-01.12.1991
Personální oddělení 4. armády
Personnel Department of the 4th Army
01.11.1991-01.04.1992
1. spojovací pluk
1st Signal Regiment
DD.MM.1991-31.12.1992
9. baterie velení a dělostřeleckého průzkumu
9th Command and Artillery Reconnaissance Battery
DD.MM.1991-31.12.1992
9. tanková divize
9th Tank Division
01.04.1992-31.12.1992
1. spojovací brigáda
1st Signal Brigade
01.01.1993-30.06.1997
1. spojovací brigáda
1st Signal Brigade
01.01.1993-01.07.1994
14. tankový pluk
14th Tank Regiment
01.01.1993-DD.MM.RRRR
9. prapor materiálního zabezpečení
-
01.01.1993-DD.MM.1993
9. sklad zdravotnického materiálu
9th Medical Material Depot
01.01.1993-DD.MM.1994
9. tanková divize
9th Tank Division
DD.MM.1993-28.02.1995
9. zdravotnický oddíl
9th Medical Division
DD.MM.1994-DD.MM.1997
5. mechanizovaná brigáda
5th Mechanized Brigade
01.03.1995-30.06.1997
5. zdravotnický oddíl
5th Medical Division
01.07.1997-30.09.2000
2. spojovací brigáda
2nd Signal Brigade
01.07.1997-30.09.2000
2. zdravotnický oddíl
2nd Medical Division
01.12.1997-30.06.2004
2. mechanizovaná brigáda
2nd Mechanized Brigade
01.01.1998-30.06.2004
2. spojovací prapor
2nd Signal Battalion
01.10.2000-30.11.2003
2. zdravotnická rota
2nd Medical Company
01.10.2000-31.12.2000
2. základna komunikačních a informačních systémů
2nd Communication and Information Systems Base
01.01.2001-30.11.2003
2. protiletadlový oddíl
2nd Anti-Aircraft Division
DD.MM.RRRR-08.05.1955
4. ženijní prapor
4th Engineer Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zeměbranecký pěší pluk č. 28
Landwehr Infantry Regiment No. 28
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Písek_(město)
URL : https://www.valka.cz/Pisek-t45074#450440Verze : 0
MOD
Písek


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 16 966 obyvatel (z toho 16 366 osob národnosti československé, 164 osob národnosti německé, 131 osob národnosti rumunské, 49 osob národnosti ruské a 84 osob národnosti židovské).Název posádky: Písek
Vojenské objekty :Kasárny Jana Žižky z Trocnova
Štefánikovy kasárny
Name of Garisson: Písek
Utility : Kasárny Jana Žižky z Trocnova
Štefánikovy kasárnyZdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Pisek-t45074#176388Verze : 0

Období Jednotky a úřady umístěné v posádce :
Rakousko-Uhersko
1867 - 1918
XX.1869-XX.1872 - Böhmisches Landwehr-Bataillon Nr. 27
XX.1872-XX.1899 - Böhmisches Landwehr-Bataillon Nr. 47
10.1899-XX.XXXX - Böhmisches Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 28
XX.1854-XX.XXXX - Doplňovací okresní velitelství č. 11
XX.XXXX-XX.XXXX - náhradní prapor Böhmisches Infanterie-Regiment Nr. 11
XX.1899-XX.XXXX - Zeměbranecké okresní doplňovací velitelství (Landwehr-Ergänzungsbezirks-Commando Nr. 28)
XX.XXXX-XX.XXXX - Domobranecké okresní velitelství (Lansturmbezirks-Commando Nr. 28 zu Pisek)
Period Troops or services located here :
Austria-Hungary
1867 - 1918
XX.1869-XX.1872 - Böhmisches Landwehr-Bataillon Nr. 27
XX.1872-XX.1899 - Böhmisches Landwehr-Bataillon Nr. 47
10.1899-XX.XXXX - Böhmisches Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 28
XX.1854-XX.XXXX - Doplňovací okresní velitelství č. 11
XX.XXXX-XX.XXXX - náhradní prapor Böhmisches Infanterie-Regiment Nr. 11
XX.1899-XX.XXXX - Zeměbranecké okresní doplňovací velitelství (Landwehr-Ergänzungsbezirks-Commando Nr. 28)
XX.XXXX-XX.XXXX - Domobranecké okresní velitelství (Lansturmbezirks-Commando Nr. 28 zu Pisek)Zdroj: www.vojenstvi.cz ISSN:1802-1514
URL : https://www.valka.cz/Pisek-t45074#277475Verze : 0

Období Jednotky a úřady umístěné v posádce :
Československo
1918 - 1939
01.1920-12.1937 - Velitelství 10.pěší brigády
01.1921-XX.XXXX - Pěší pluk 11
01.1920-12.1920 - Horský pěší pluk 4
01.1920-04.1920 - Horský prapor 11
10.1933-XX.XXXX - Hraničářský prapor 4
01.1937-XX.XXXX - Odloučený zbrojní sklad Ústřední zbrojnice
03.1922-08.1929 - Posádková nemocnice Písek
11.1919-XX.XXXX - Doplňovací okresní velitelství Písek
Period Troops or services located here :
Czechoslovakia
1918 - 1939
01.1920-12.1937 - Velitelství 10.pěší brigády
01.1921-XX.XXXX - Pěší pluk 11
01.1920-12.1920 - Horský pěší pluk 4
01.1920-04.1920 - Horský prapor 11
10.1933-XX.XXXX - Hraničářský prapor 4
01.1937-XX.XXXX - Odloučený zbrojní sklad Ústřední zbrojnice
03.1922-08.1929 - Posádková nemocnice Písek
11.1919-XX.XXXX - Doplňovací okresní velitelství PísekZdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Pisek-t45074#277476Verze : 0
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I. prapor pěšího pluku č. 11
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl II pěšího pluku č. 11
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor pěšího pluku č. 11
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská nemocnice
DD.MM.1854-DD.MM.? Doplňovací okresní velitelství č. 11
DD.MM.1869-DD.MM.1872 Zeměbranecký pěší prapor č. 27
DD.MM.1872-DD.MM.1899 Zeměbranecký pěší prapor č. 47
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství zeměbraneckého pěšího pluku č. 28
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I. a III. prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 28
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 28
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecká vojenská nemocnice
DD.MM.1899-DD.MM.? Zeměbranecké okresní doplňovací velitelství 
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Okresní velitelství domobrany č. 28
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství četnického oddělení č. 14
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)
www.vojenstvi.cz ISSN:1802-1514
URL : https://www.valka.cz/Pisek-t45074#416148Verze : 0
MOD
Kamenný most


Nejstarší dochovaný kamenný most u nás. 2 kamenný most v českých zemích po Juditině mostě v Praze. Založen na popud Přemysla Otakara II. Poprvé historicky zmíněn až roku 1348.


Zdroj:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=1620
Písek - Autorka Fotografie: Zuzana Malachová

Autorka Fotografie: Zuzana Malachová
Písek - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pisek-t45074#553794Verze : 1
Městské divadlo
Zdroje:
Písek - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pisek-t45074#580586Verze : 0
Hotel Otava
Zdroje:
cs.wikipedia.org
Písek - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pisek-t45074#580590Verze : 0
Velké náměstí
Písek - Foto vlastní

Foto vlastní
Písek - Foto vlastní

Foto vlastní
Písek - Foto vlastní

Foto vlastní
Písek - Foto vlastní

Foto vlastní
Písek - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pisek-t45074#598053Verze : 2
Alšovo náměstí
Písek - Foto vlastní

Foto vlastní
Písek - Foto vlastní

Foto vlastní
Písek - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pisek-t45074#598054Verze : 1
Havlíčkovo náměstí
Písek - Foto vlastní

Foto vlastní
Písek - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pisek-t45074#598055Verze : 1