Main Menu
User Menu

Dragounský pluk 10, velitelství [1936-1938]

Headquarters of the 10th Dragoon Regiment

     
Název:
Name
Dragounský pluk 10
Originální název:
Original Name:
Dragounský pluk 10
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1936
Předchůdce:
Predecessor:
Jezdecký pluk 10
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 310
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1936-26.09.1936 4. jezdecká brigáda
26.09.1936-15.10.1937 3. jezdecká brigáda
15.10.1937-24.09.1938 3. jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.1936-26.09.1936 Berehovo, Barákový tábor /
26.09.1936-24.09.1938 Mukačevo, Jezdecké kasárny /

Velitel:
Commander:
01.01.1936-30.09.1937 Hrček, Hynek (plukovník jezdectva)
30.09.1937-22.01.1938 Viktorin, Gustav (podplukovník jezdectva)
22.01.1938-25.09.1938 Viktorin, Gustav (plukovník jezdectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1936-24.09.1938 I. korouhev dragounského pluku 10
01.01.1936-24.09.1938 II. korouhev dragounského pluku 10
01.01.1936-24.09.1938 Náhradní korouhev dragounského pluku 10
01.01.1936-24.09.1938 Polní eskadrona 3/10 /kulometná/
01.01.1936-24.09.1938 Pomocná eskadrona dragounského pluku 10
26.09.1936-25.09.1938 Vozatajská eskadrona 11
26.09.1936-25.09.1938 Vozatajská eskadrona 12
01.09.1937-25.09.1938 Vozatajská eskadrona 19

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Dragounsky-pluk-10-velitelstvi-1936-1938-t43361#403871Verze : 2
MOD