Main Menu
User Menu
     
Příjmení:
Surname:
Kabila Kabange
Jméno:
Given Name:
Joseph
Jméno v originále:
Original Name:
Joseph Kabila Kabange
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
bakalář
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.06.1971 Fizi, Zair
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
prezident Demokratické republiky Kongo
náčelník štábu pozemních sil
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kabila_Kabange
URL : https://www.valka.cz/Kabila-Joseph-t41433#360489Verze : 0
MOD
Président, Major-General Joseph Kabila Kabange

narozen:4.6.1971, Hewa Bora II*
u moci:26.1.2001-dosud

Ačkoliv byl Kabilův otec rebelem, svého syna poslal na základní vzdělání do státní školy v městě Fizi v provincii Sud-Kivu. Základní školní docházku však Kabila dokončil už v tanzanském Daressalaamu a střední školu navštěvoval v jihozápadní Tanzanii ve městě Mbeya.

Od svého otce, vůdce rebelů Laurenta-Desiré Kabily, dostal mladý Joseph pokyn sjednotit jeho rebelské jednotky. Proto se Joseph začal po dokončení civilního vysokoškolského studia vzdělávat i po vojenské stránce u tehdejších spojenců svého otce- v Tanzanii, Ugandě a Rwandě.

V roce 1996 se přidal k jednotkám Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre (AFDL), jenž byly tehdy pod velením jeho otce. Jako člen vojenské sekce AFDL (neznámo v jaké hodnosti) se účastnil první konžské války. Když byla obsazenan Kinshasa a Laurent Kabila se stal prezidentem, byl mladý Joseph poslán na vojenské doškolení na National Defense University v Pekingu.

Po návratu z Číny byl Kabila povýšen do hodnosti Major-General a byl jmenován místopředsedou rady velitelů štábů konžských ozbrojených složek. V roce 2000 byl jmenován velitelem štábu konžské armády a jako takový se účastnil operací druhé konžské války.

16.1.2001 přišla první Kabilova zkouška ohněm- puč a zavraždění jeho otce L.D.Kabily. Tuto zkoušku zvládl mladší z rodu Kabilů na výbornou- 26.1.2001 byl už prezidentem (v té době ve svých necelých 30 letech byl nejmladší hlavou státu na světě) a začal se zasazovat o ukončení bojů v Kongu.

Mírová dohoda s rebely byla podepsána v roce 2002 v jihoafrickém Sun City. Zástupci dvou rebelských skupin (Jean Pierre Bemba za MLC a Azarias Ruberwa za RCD) jsou Kabilovými viceprezidenty, posty dvou dalších viceprezidentů jsou obsazeny Arthurem Z'ahidi Ngomou, jenž byl nominován vnitrostátní civilní opozicí, a Abdoulayem Yerodia Ndombasim, jenž je zástupcem loajalistů.

Roku 2004 byl pro Josepha Kabilu horký- nejdříve se 28.3. pokusila o puč skupina Mobutuových příznivců v okolí Kinshasy, 11.6. se pak pokusila převzít moc skupina důstojníků, vedených majorem Ericem Lengem, oba puče však byly hned v zárodku udušeny loajalistickými jednotkami.

V prosinci 2005 byla schválena nová ústava, jenž snížila věk nutný pro kandidaturu na prezidenta z 35 na 30 let. . Kabila se registroval k prezidentským volbám jako nezávislý kandidát, podporovaný stranou Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Démocratie (PPRD), kterou sám zakládal. První kolo, které se podle plánu konalo 30.7.2006, vyhrál Kabila ziskem 45% hlasů, což ho posunulo do druhého kola proti bývalému vůdci rebelů Jeannu-Pierru Bembovi. Druhé kolo, které se konalo 29.10., vyhrál Kabila ziskem 58,05%. Protesty Bemby byly zastaveny až výrokem Nejvyššího soudu a 6.12.2006 byl Joseph Kabila jmenován prezidentem Konžské demokratické republiky.

Kabilovi je v poslední době vytýkána malá přísnost v případech znásilňování, jichž se dopouštěla konžská armáda. Kabila se brání poukazováním na 300 vojáků, souzených za znásilnění.

Dne 17.6.2006 se Joseph Kabila Kabange oženil se svou dlouholetou přítelkyní Olive Lembe di Sita, která se nyní jmenuje Olive Lembe di Sita Kabila. Spolu mají dceru jménem Sifa Kabila, pojmenovanou po Kabilově matce. Obřad celebrovali kardinál římskokatolické církve Frederic Etsou Bamungwabi (nevěsta je katolička) a biskup a představený Církve Krista** Pierre Marini Bodho (ženich je protestant).

Joseph Kabila je držitelem titulu Bachelor of Arts (BA) v oborech Mezinárodní studia a Diplomacie z Washington International University.

*povstalecká pevnost jeho otce L.D.Kabily v provincii Sud-Kivu
**církev zastupující většinu protestantských denominací Dem.rep.Kongo

Kabila, Joseph - Svatba J.Kabily Kabangeho a O.Lembe di Sita

Svatba J.Kabily Kabangeho a O.Lembe di Sita
Kabila, Joseph - Joseph Kabila v uniformě

Joseph Kabila v uniformě
Kabila, Joseph - Joseph Kabila při jednání s Paulem Wolfowitzem

Joseph Kabila při jednání s Paulem Wolfowitzem
URL : https://www.valka.cz/Kabila-Joseph-t41433#161121Verze : 0