Main Menu
User Menu

SOV - 9S428 (navádzacie zariadenie pro BMP-1)

PTRK pre BMP-1 sa skladá z lafety, vodiacej lišty a navádzacieho zariadenia 9S428. Lafeta PTRS je pripevnená dvoma skrutkami ku kanónu a dvoma skrutkami k pancierovanému krytu, poloha lafety sa zaisťuje kolíkmi.
Lafeta - je to hliníkový odliatok, k vrchnej ploche lafety je pripevnená oceľová krycia doska. Na prednej časti dosky je tlmič nárazov, v strednej časti je rám z dvomi záraškami, v ktorých sa môže pohybovať vidlica kolíkového spoja. Vidlicu zakrýva krytka a vo svojej polohe je pridržiavaná pružinami. V zadnej časti krycej dosky je poistný doraz na zaistenie vedenia so strelou na lafete PTRS.
Vodiaca lišta - slúži na uloženie strely, nastavenie námeru strely k elektrickému odpáleniu, spojeniu strely s riadiacim pultom operátora, odpalenie strely a udanie smeru v počiatočnom úseku dráhy letu.
Pult operátora - je určený na odpálenie strely a jej riadenie počas letu.
Tvoria ho tieto prvky:
- signálna žiarovka "Pohotovosť k odpáleniu"
- prepínač "Navedenie" slúži na zapnutie riadiaceho zariadenia na odpálenie strely
- tlačítko "Štart" prevádza napätie na strelu
- konektor na pripojenie pultu operátora k rozvodnej skrinke
- riadiaca páka, zaisťuje predávanie napätia zodpovedajucého povelom v kurze a sklone do bloku automatiky
- zátka - zakrývajúca otvor na hermetizáciu strely


Protitanková riadená strela 9M-14
PTRS predstavuje hlavný druh protitankovej zbrane a tvoria základ protitankovej obrany. Odpaľovacie zariadenie v protitankových riadených striel 9M14 umiestnené na hlavni 73 mm kanónu vz. 71 boj. vozidla pechoty je určené pre odpaľovanie protitankových striel 9M14 . Je účinným prostriedkom pre boj s tankami a inými pohyblivými a nepohyblivými cieľmi vo vzdialenosti od 500 m do 3000 m


PRÍPRAVA ODPAĽOVACIEHO ZARIADENIA 9S428 NA STREĽBU


Príprava sa prevádza pred bojovou úlohou za predpokladu použitia PTRS. Pritom sa prevádza prehliadka a príprava lafety PTRS, striel 9M 14 M, vodiacej lišty a riadiaceho zaradenia 9S 428. Prevedenie odpaľovacého zaradenia do bojovej polohy sa prevádza bezprostredne pred odpálením strely v tomto poradí:
- zdvihnúť pult operátora do bojovej polohy, t.j. otočiť upevňovaciu páku nahor a po nastavení pultu do krajnej hornej polohy upevňovaciu páku pustiť.
- presvedčiť sa či prepínač „NAVEDENIE“ na pulte operátora je v polohe „0“.
- previesť riadaciu páku do bojovej polohy ( vytiahnuť ju z tela pultu a pritom ju ľahko pootáčať kolo jej osi ). V hornej polohe sa riadiaca páka po cvaknutí zaisti.
- zdvihnúť kanón do najvyššej elevácie.
- vyňať vodiacú lištu so strelou z držiaku a predným koncom položiť na podporné valčeky umiestnené na zadnej časti kanónu.
- otvoriť pravou rukou príklop otvoru pre nabíjanie PTRS a ľavou pridržiavať vodiacu lištu.
- zložiť opierku z krídiel strely, ľavou rukou nadvihnúť vodiacu lištu a otvorom pre nabíjanie PTRS zasunúť ju do drážiek lafety až na doraz.
- postupne roztvoriť stabilizačné krídielka strely
- zavrieť príklop otvoru pre nabíjanie strely
- prepnúť prepínač „NAVEDENIE“ do polohy „1“


úspech streľby závisí na správnej voľbe palebného postavenia, podľa možnosti je najvýhodnejšie vyberať vodorovné plochy terénu, pričom sa musí strelec presvedčiť či sú všetky príklopy v bojovom vozidle uzatvorené, naviesť spodný kríž dennej ohniskovej doštičky na cieľ, zakryť ochranné sklo zameriavača tým sa nám rozsvieti kontrolné svetlo „ POHOTOVOSŤ K ODPÁLENIU“ nasledovne stlačíme tlačítko „SPÚŠŤ“ na pulte operátora, navedenie strely sa prevádza metódou troch bodou ( operátor, strela, cieľ ).
URL : https://www.valka.cz/SOV-9S428-navadzacie-zariadenie-pro-BMP-1-t40365#154603Verze : 0
MOD