Main Menu
User Menu

2A28 (73 mm kanón)

2A28

     
Název:
Name:
2A28
Originální název:
Original Name:
2A28
Výrobce:
Producer:
-
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
-
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Použití:
Use:
BVP-1, BMP-1, BPzV
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost:
Weight:
115 kg
Ráže:
Calibre:
73 mm
Náboj:
Cartridge:
PG-15V, OG-15v-V
Délka hlavně:
Barrel Length:
2180 mm
Celková délka:
Overall Length:
2180 mm
Používaná munice:
Ammo Used:
protipancierový priepalný, trieštivý
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
1,3 km
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
5-6 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
665 m/s
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
73-мм, Гладкоствольное орудие 2A28, Техническое описание и инструкция по экслуатации, 1975 (MO ZSSR)
URL : https://www.valka.cz/2A28-73-mm-kanon-t40361#528867Verze : 0
MOD
2A28


Určenie a charakteristika kanóna:
- poloautomatický kanón vz. 71 bojového vozidla pechoty je určený na ničenie tankov, samohybných diel, OT a iných obrnených cieľov, umlčovanie a ničenie palebných prostriedkov v obraných objektoch, úkrytoch a budovách.


Charakteristika:
- poloautomatický kanón s hladkou hlavňou
- záklz a predklz sú brzdené kvapalinovým - brzdovratným zariadením, ktoré je využité k nabíjaniu a vyhodeniu nábojnice
- záver je klinový, zvislý
- odpaľovanie elektrické s využitím palubnej siete vozidla, alebo náhradneho zdroja
- nabíjanie je mechanické, nabíjacie ústrojenstvo má vlastný el. pohon
- používa protipancierové priepalné strelivo PG-15V, pričom je možnosť použitia trieštivého náboja OG-15v-V.
- spolu s kanónom je na spoločnej kolíske umiestnený spriahnutý 7,62 tankový guľomet PKT a odpaľovacie zariadenie PTRS.
TTÚ 73 mm kanónu vz 71:


Počiatočná rýchlosť strely pri teplote nábojky +150C……………….….400 m/s
Maximálna rýchlosť strely…………………………..…………………………..665 m/s
Doba oneskorenia prachového pyrotechnického oneskorovača…...0,04 s
Doba horenia prachovej náplne v dráhovom reaktívnom motore
- pri teplote + 500C…………………………………………….……..…..min. 0,3 s
- pri teplote - 400C………………………………………………………max. 0,7 s
Tlak v hlavni
- pri teplote +500C……………………………….…………….….max. 730kp/cm2
- pri teplote –400C………………….………………………….…..min. 400kp/cm2
Metná ďialka na cieľ vysoký 2 m…………………………………………..……...765 m
Účinná ďialka streľby…………………………………………………………….1300 m
Bojová rýchlosť streľby……...……………………………………………5 až 6 rán/min
Prierazná schoposť strely na pancier pri náraze
- pod uhlom 600 od normály..……………………………….…………….150 mm
- pri kolmom náraze………..……………………………….……………..300 mm
Hmotnosť trhaviny v hlavici……………………………………………………0,322 kg
Hmotnosť prachovej náplne v dráhovom reaktívnom motore…….0,460 kg
Hmotnosť prachovej náplne v nábojnici…..……………………………………0,152 kg


Konštrukčné údaje


Kaliber...………………………….………………………………………………73 mm
Vonkajšie rozmery kanónu
- dĺžka ……………………...…………………………………………….2180 mm
- šírka …………………...………………………………………………..213 mm
- výška …………….……………………………………………………..322 mm
Dialka záklzu………..……………………………………………………….až 130 mm
Síla spätného rázu pri záklzu………………………………………..………………13 t
Záverové ústrojenstvo……………………………………………………klínového typu
Druh brzdovej kvapaliny……………………………….…etylpolysiloxénová kvapalina
Ďĺžka náboja……………………………...…………………………….866 až 877 mm
Počet nábojov v truhlíku………………………………………………………….…8 ks
Rozpätie kridiel stabilizátora za letu..……………………………………...……190 mm
Hmotnosť
- kanónu…………………...………………………………………….……..115 kg
- náboja………………..……………………………………………….….3,495 kg
- strely……………..…………………………………………………....…2,615 kg
- dráhoveho reaktívného motora……………………………………….…1,560 kg
- plného truhlíku...…………………………………….……………………...60 kg


Hlavné časti kanóna, ich popis a účel:


Hlaveň: udeľuje strele požadovaný smer pohybu a rýchlosť, vlastná hlaveň tvorí monoblok s hladkým valcovým vývrtom vzadu prechádza do nábojovej komory, na čele nábojovej komory je kruhové vybranie pri prírubu nábojnice, dve zahlobenia pre umiestnenie vyhadzovačov a zárez pre prechod zápalnika pri otvaraní záveru
- skladá sa: zadok hlavne, vyhadzovača, vložka zadku hlavne, krytka, svorkovnica


Kolíska:
- tvorí vedenie kanóna a spojuje ho s lafetáciou veže, nesie spriahnutý guľomet, odpaľovacie zariadenie PTRS, spojuje tiahlo zameriavača s kanónom.
- kolískové čapy
- lôžko tiahla paralelogramu
- upevnenie odpaľovacieho zariadenia PTRS


Záver:
- slúži k uzavretiu nábojovej komory, prevedeniu výstrelu a spolu s vyhadzovačom k vyhodeniu vystrelenej nábojnice. Záverový klin je hranolovitého tvaru, jeho predná plocha je kolmá na os vývrtu hlavne. V ľavej a pravej spodnej časti sú kosoštvorcové naliatky služiace k vedeniu záverového klinu v profilovaných drážkach kulís.


Pružiny záveru:
- pružiny záveru dvíhajú záverový klin do hornej polohy pri uzatváraní nábojovej komory, sú vložené do nepriechodných otvorov záverového klinu zdola a opierajú sa druhým koncom o lôžko krytky


Odhadzovač nábojníc so svorníkom:
- usmerňuje vyhodenú nábojnicu dole medzi kulisy, zaisťuje žľab nabíjacieho ústrojenstva, svornik slúži k upevnevneniu odhadzovača nábojnic a k udržaniu páky s rukoväťou vo východzej polohe, spojuje ľavú a pravú kulisu a vystužuje ju


Brzdovratné zariadenie:
- pohlcuje energiu predklzu a záklzu pohyblivých časti, pri výstrele vracia pohyblivé časti do prednej polohy a udržuje ich v tejto polohe při ľubovoľnej elevácii aj depresii, ktorú zbraň dovoluje
Blokovacia skrinka:
-prepojuje obvod elektrického odpaľovania, privádza elektrický prúd k elektrokontaktnému zápalniku a k snímaču polohy záverového klinu.


Elektrický obvod kanóna:
- elektrický obvod kanóna zahrňuje:
a. obvod elektrokontaktného zápalníka /odpaľovanie/
b. obvod signalizácie polohy záverového klinu.
Súprava náhradných súčiastok, náradia a príslušenstvo slúži k zaisteniu správnej údržby a prevádzaniu bežných opráv


Námerové riadidlo a ústrojenstvo pre otáčanie veže:
Námerové riadidlo - je určené na zamierenie kanóna a s ním spriahnutého guľometu na cieľe vo vertikálnej rovine a pre udelenie elevácie kánonu + 30 0 pri nastavení vodiacich líšt s PTRS na lafetu odpaľovacieho zariadenia. Zamierenie sa prevádza elektricky, alebo ručne. Námerové riadidlo je upevnené pomocou konzoly k vnútornému naliatku strielne veže vľavo od kanóna. Ústrojenstvo otáčania veže - je to reduktor s elektrickým a ručným ovladaním, na otačanie veže po guličkovej dráhe, ústrojenstvo otáčania je upevnené k vrchnému kruhu v prednej ľavej časti veže
URL : https://www.valka.cz/2A28-73-mm-kanon-t40361#154597Verze : 0
MOD
Zdroj :
73-мм, Гладкоствольное орудие 2A28, Техническое описание и инструкция по экслуатации, 1975 (MO ZSSR)
URL : https://www.valka.cz/2A28-73-mm-kanon-t40361#387222Verze : 0