Main Menu
User Menu

Vojenský rád sv. Hermenegilda

     
Název:
Name:
Řád sv. Hermenegilda
Název v originále:
Original Name:
Orden de San Hermenegildo
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.11.1814
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Velkokříž
Komtur s hvězdou
Komtur
Kříž
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-sv-Hermenegilda-t39562#558571Verze : 1
     
Název:
Name:
Velkokříž Řádu sv. Hermenegilda
Název v originále:
Original Name:
Gran Cruz del Orden de San Hermenegildo
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.11.1814
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-sv-Hermenegilda-t39562#558575Verze : 1
     
Název:
Name:
Komtur s Hvězdou Řádu sv. Hermenegilda
Název v originále:
Original Name:
Cruz y Placa de Encomienda del Orden de San Hermenegildo
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.11.1814
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-sv-Hermenegilda-t39562#558574Verze : 1
     
Název:
Name:
Komtur Řádu sv. Hermenegilda
Název v originále:
Original Name:
Cruz de Encomienda del de San Hermenegildo
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.11.1814
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-sv-Hermenegilda-t39562#558573Verze : 1
     
Název:
Name:
Kříž Řádu sv. Hermenegilda
Název v originále:
Original Name:
Cruz del de San Hermenegildo
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.11.1814
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-sv-Hermenegilda-t39562#558572Verze : 1
ESP – Vojenský rád sv. Hermenegilda / Orden Militar de San Hermenegildo/


Rád ktorý v roku 1814 založil kráľ Ferdinand VII. ktorý vládol v roku 1808 a potom v rokoch 1814 až 1833. Rád bol založený ako vojenský záslužný rád udeľovaný dôstojníkom po vyhnaní Francúzov a oslobodení Španielska. Zasvätený je sv. Hermenegildovi ktorý prestúpil na katolícku vieru /žil v 8. storočí/ synovi vizigótskeho kráľa. V súčasnej dobe je zrušený.


Rozdeľuje sa do troch tried:
- veľkokríž /veľkostuha, hviezda/
- komandér /na krku/
- rytier /na prsiach /


Stuha je biela s červeným stredným pruhom.
Hviezda je zlatý osemhrotý briliantujúci kríž s guličkami na koncoch. V strede je štítok rádu obklopený vavrínovým vencom


Odznak tvorí zlatý ploský kríž do biela smaltovaný. Prevýšený je kráľovskou korunou. V okrúhlom strede je zlatá postava svätca na kni a okolo v modrom poli zlaty nápis Odmena za vojenskú vytrvalosť /Premio a la constantia militar/. V zadnej časti sú iniciálky zakladateľa F VII.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-sv-Hermenegilda-t39562#150391Verze : 0
REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO - Medaile
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-sv-Hermenegilda-t39562#150408Verze : 0
REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO - Hvězda Velkokříže
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-sv-Hermenegilda-t39562#150409Verze : 0
Název
Name
Velkokříž Řádu sv. Hermenegilda
Grand Cross of ROrder of Saint Hermenegild
Gran Cruz del Orden de San Hermenegildo
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-sv-Hermenegilda-t39562#626345Verze : 0
MOD
Název
Name
Komtur s Hvězdou Řádu sv. Hermenegilda
Commander with Star of Order of Saint Hermenegild
Cruz y Placa de Encomienda del Orden de San Hermenegildo
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-sv-Hermenegilda-t39562#626346Verze : 0
MOD
Název
Name
Komtur Řádu sv. Hermenegilda
Commander Order of Saint Hermenegild
Cruz de Encomienda del de San Hermenegildo
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-sv-Hermenegilda-t39562#626349Verze : 0
MOD
Název
Name
Kříž Řádu sv. Hermenegilda
Cross of Order of Saint Hermenegild
Cruz del de San Hermenegildo
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-sv-Hermenegilda-t39562#626350Verze : 0
MOD