Main Menu
User Menu

Řád annamského draka

Order of Dragon of Annam

Ordre impérial du Dragon d'Annam / Nam Việt Long bội tinh

     
Název:
Name:
Řád annamského draka
Název v originále:
Original Name:
Nam Việt Long bội tinh
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1886
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Struktura:
Structure:
velkokříž
velkodůstojník
komandér
důstojník
rytíř
Poznámka:
Note:
Stuhy se lišily podle toho, zda byl řád udělen císařem nebo koloniální francouzskou vládou
Zdroje:
Sources:
vi.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-annamskeho-draka-t31208#629616Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád annamského draka - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Nam Việt Long bội tinh - 1 Đệ nhất hạng
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1886
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
vi.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-annamskeho-draka-t31208#629618Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád annamského draka - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Nam Việt Long bội tinh - 2 Đệ nhị hạng
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1886
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
vi.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-annamskeho-draka-t31208#629619Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád annamského draka - komandér
Název v originále:
Original Name:
Nam Việt Long bội tinh - 3 Đệ tam hạng
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1886
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
vi.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-annamskeho-draka-t31208#629620Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád annamského draka - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Nam Việt Long bội tinh 4 Đệ tứ hạng
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1886
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
stuha pro exempláře udělované císařem
Zdroje:
Sources:
vi.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-annamskeho-draka-t31208#629621Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád annamského draka - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Nam Việt Long bội tinh - 5 Đệ ngũ hạng
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1886
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
stuha pro exempláře udělované císařem
Zdroje:
Sources:
vi.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-annamskeho-draka-t31208#629622Verze : 0
MOD
ŘÁD ANNAMSKÉHO DRAKA
Ordre du Dragon d´Annam
Historie toho řádu je zajímavá a tak proč si ji nepřipomenout.
Nejstarší zmínka o území Annamu a Tonkinu pochází již z roku 234 před našim letopočtem.Země však byla podrobena císařem Tschin-tschi-hvang.V roce 1545 došlo k revolte a na panovnický stolec se dostává dynastie Trinh.V roce 1737 došlo ke vzpouře,panující dynastije je vyvražděná,přežívá jen princ Nguyen-anh,který je vychován jako křesťan francouzkým vikářem Pigneaux de Béhainem.Král Ludvík XVI.měl zájem na pronikání francouzského vlivu do této části Asie a tak princi Nguyen-anhovi pomáhá vojensky i ekonomicky.Francouští důstojníci zahájili výcvik domorodé armády. V roce 1802 se princovi daří zvítězit nad dynastii Tai-song a spojit Kočičínu s Tankinem,.V tomto roce se princ Nguyen-anh nechal prohlásit císařem.Situace křesťanu se však v průběhu let zhoršuje, v červenci roku 1848 došlo k pronásledování a vraždění křesťanů a v roce 1857 byl zavražděn dokonce i španělský biskup Diaz. Tehdy francouzská vláda vyslala do Annamu expediční a trestní sbor pod velením admirála Rigaulta de Genouilly. V roce 1858 se podařilo znovu území obsadit a jen vojenské tažení v Evrope(1859) zabránilo větším úspěchům. V roce 1873 dochází k novým nepokojům a tehdy francouzský guverner v Kočičíne obsadil vojensky pevnost Hanoi a donutil císařský dvor podepsat v Hue dohodu o volné plavbě po Rudé řece a otevření přístavu na pobřeží.
Historie země je mimořádně zajímavá,ale ani krvavé boje nedokázali uhájit nezávislost země,která se na dlouhou dobu stává významnoiu zámořskou državou Francie.
14.března 1886 annamský císař Dong-Than pod patronaci Francie zakládá Řád Annamského draka,který byl 12.července 1897 převzat Francii mezi její koloniální řády a teprve v roce 1946 byl řád vyjmut ze soustavy řádu Francie.Řád se dělil na stupně dle vzoru Čestné klegie a byl určen k odměně, za zásluhy o tuto francouzskou kolonii.
Literatura:
M.Delande: Les ordres francaises,les ordres coloniaux, médailles, Paris 1934
André Souyris-Rolland: Ordres,décorations et médailes militaire 1814-1963
URL : https://www.valka.cz/Rad-annamskeho-draka-t31208#301658Verze : 1
Francii dosazený a podporovaný annamský císař Dong-Thanh 14.března roku 1888 založil další dekoraci a to je:
Vojenská medaile
La Médaille Militaire de l´Empire de Annam
Annamská medaile je ražena ve stříbře v průměru 30mm a síle 2mm.Okraj medaile je výrazně zvýšený a uzavírá s vnitřním zvýšeným kruhem mezikruží, do kterého je heraldicky na pravé straně vložená zlacená vavřínová a na levé straně zlacená dubová ratolest.Tyto jsou dole vzájemně spojeny stužkou.Ve stříbrném kruhovém disku je umístěn jednak opis a v dolní části nápis v místních annamských písmenech.Medaile je při horním okraji opatřená tygří hlavou,která se do okraje medaile zakusuje.Po straně tygří hlavy jsou okraje medaile zachyceny tygřími drápy.Nad hlavou tygra jsou zkříženy dva annamské meče.Střed křižujících čepelí je opatřen ouškem do kterého je zapojen závěsný kroužek pro stuhu.Rubní strana medaile je shodná s tím rozdílem,že ve středním disku je umístěn v opise francouzský text:
PROTECTORAT DE L´ANNAM ET DU TONKIN a ve středu třířádkový nápis: VALEUR/ET/DISCIPLINE/ v překladu: Annamský a Tonkinský protektorát a heslo medaile Chrabrost a kázeň.Převýšení je shodné jako na lícové straně.Stuha medaile je průvlečná, obdoba francouzské Medaille Militaire,ale ve středu je vyšit annamský nápis.Medaile celou svoji koncepci zcela jasně prokazuje,že jde o vzorné zpracování ideálu francouzské medaile.Medaili uděloval sám císař,ale právo udělit či vyznamenat měl i francouzský generální guverner.Byla určena k ocenění statečnosti a zásluh především annamských vojáků,kteří spolupracovali s francouzskou správou.


Literatura:
André Souyris-Rolland: Quide des ordres,décorations et médailes militaires 1814-1963


Poznámka: Medaile je velmi vzácná, v našich sbírkách se nevyskytuje. Obrázek je použítý z článku pana V.Měřičky: Annamská vojenská medaile
Řád annamského draka - Vojenská medaile

Vojenská medaile
Řád annamského draka - Originál pochází ze sbírky amerického sběratele

Originál pochází ze sbírky amerického sběratele
URL : https://www.valka.cz/Rad-annamskeho-draka-t31208#301751Verze : 0
Dovolil jsem si opravit chyby v přehledu historie Vietnamu. Použil jsem k tomu původního textu.
Nejstarší zmínka o Vietnamu pochází již z roku 234 před našim letopočtem. Země byla podrobena čín. císařem Wu-tim v roce 111 př. n. l. V roce 939 došlo k definitivnímu osamostatnění a na panovnický stolec se dostává dynastie Ngo. V roce 1407 došlo k obsazení země čín. vojsky. Konec čínské dominanci udělalo povstání Lam Son vedené Le Loiem, který roku 1428 zakládá dyn. Pozdní Le. Po rozpadu země na dva nezávislé celky (na severu panuje rod Trinh, na jihu Nguyen) roku 1627 je území Vietnamu zmítáno občanskou válkou. Tento stav končí Taysonským povstáním, které sjednotí zemi. Rody Trinh i Nguyen jsou vyvražděny, přežívá jen princ Nguyen Anh, kterého se pokusil konvertovat francouzký vikář Pigneaux de Béhain. Král Ludvík XVI. měl zájem na pronikání francouzského vlivu do této části Asie a tak princi Nguyen Anhovi přislíbil vojenskou i ekonomickou pomoc, ze které vlivem Fr. revoluce sešlo. Pigneau de Behaine tedy najal dobrovolníky z fr. kolonií. Tito důstojníci zahájili výcvik domorodé armády rodu Nguyen. V roce 1802 se princi podařilo zvítězit nad dynastií Tay Son a spojit Kočinčínu s Annamem a Tonkinem.V tomto roce se princ Nguyen Anh nechal prohlásit císařem Gia Longem. Situace křesťanů se však v průběhu let zhoršuje, v červenci roku 1848 došlo k vydání protikřesť. ediktu, jež vedlo k pronásledování a vraždění. V reakci na to francouzská vláda vyslala do Annamu expediční a trestní sbor pod velením admirála Rigaulta de Genouilly, který roku 1858 obsadil oblast Da Nangu. Kvůli epidemii a neúspěšným jednáním se stáhl a zaútočil na Sai Gon, který obsadil následujícího roku. V roce 1861 se podařilo obsadit větší část území Kočinčíny. Expanze byla završena vyhlášením kočinčínské kolonie roku 1867. V roce 1873 dochází k novým nepokojům a tehdy francouzský guvernér v Kočinčíne obsadil pevnost Hanoj a donutil císařský dvůr podepsat v Hue dohodu o volné plavbě po Rudé řece a otevření přístavu na pobřeží.
Historie země je mimořádně zajímavá,ale ani krvavé boje nedokázali uhájit nezávislost země, která se na dlouhou dobu stává významnou zámořskou državou Francie.
14. března 1886 annamský císař Dong Khanh pod patronaci Francie zakládá Řád Annamského draka, který byl 12.července 1897 převzat Francií mezi její koloniální řády a teprve v roce 1946 byl řád vyjmut ze soustavy řádu Francie. Řád se dělil na stupně dle vzoru Čestné klegie a byl určen k odměně, za zásluhy o tuto francouzskou kolonii.
Literatura:
M.Delande: Les ordres francaises,les ordres coloniaux, médailles, Paris 1934
André Souyris-Rolland: Ordres,décorations et médailes militaire 1814-1963
K historii země:
Hlavatá, L. a kol. Dějiny Vietnamu. NLN, Praha 2008.
Hall, D.G.E., History of Southeast Asia. The Macmillan Press, London 1981.
Maybon, C. B., Histoire moderne du pays d′Annam (1592-1820). Librairie Plon, Paris 1919.
URL : https://www.valka.cz/Rad-annamskeho-draka-t31208#303767Verze : 1
Název
Name
Řád annamského draka - velkodůstojník
Order of Dragon of Annam - Grandofficer
Nam Việt Long bội tinh - 2 Đệ nhị hạng
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
26.03.1886 Rieunier, Henri
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-annamskeho-draka-t31208#629624Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád annamského draka - komandér
Order of Dragon of Annam - Commander
Nam Việt Long bội tinh - 3 Đệ tam hạng
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Lyautey, Hubert
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-annamskeho-draka-t31208#629625Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád annamského draka - důstojník
Order of Dragon of Annam - Officer
Nam Việt Long bội tinh 4 Đệ tứ hạng
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1887 Joffre, Joseph Jacques Césaire
DD.MM.RRRR Aube, Théophile
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-annamskeho-draka-t31208#629626Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád annamského draka - rytíř
Order of Dragon of Annam - Knight
Nam Việt Long bội tinh - 5 Đệ ngũ hạng
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Billotte, Pierre
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-annamskeho-draka-t31208#629627Verze : 0
MOD