Main Menu
User Menu

Řád růže

Order of Rose

Ordem da Rosa

     
Název:
Name:
Řád růže
Název v originále:
Original Name:
Ordem da Rosa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.10.1829
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
velkokříž
velkohodnostář
hodnostář
komandér
důstojník
rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Rose
URL : https://www.valka.cz/Rad-ruze-t30001#637519Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád růže - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Ordem da Rosa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.10.1829
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Rose
URL : https://www.valka.cz/Rad-ruze-t30001#637525Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád růže - velkohodnostář
Název v originále:
Original Name:
Ordem da Rosa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.10.1829
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Rose
URL : https://www.valka.cz/Rad-ruze-t30001#637527Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád růže - hodnostář
Název v originále:
Original Name:
Ordem da Rosa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.10.1829
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Rose
URL : https://www.valka.cz/Rad-ruze-t30001#637529Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád růže - komandér
Název v originále:
Original Name:
Ordem da Rosa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.10.1829
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Rose
URL : https://www.valka.cz/Rad-ruze-t30001#637530Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád růže - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordem da Rosa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.10.1829
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Rose
URL : https://www.valka.cz/Rad-ruze-t30001#637531Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád růže - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Ordem da Rosa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.10.1829
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Rose
URL : https://www.valka.cz/Rad-ruze-t30001#637532Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád růže - velkohodnostář
Order of Rose - Grand Dignitary
Ordem da Rosa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-ruze-t30001#637534Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád růže - hodnostář
Order of Rose - Dignitary
Ordem da Rosa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-ruze-t30001#637535Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád růže - komandér
Order of Rose - Commander
Ordem da Rosa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-ruze-t30001#637536Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád růže - důstojník
Order of Rose - Officer
Ordem da Rosa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-ruze-t30001#637537Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád růže - rytíř
Order of Rose - Knight
Ordem da Rosa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-ruze-t30001#637538Verze : 0
MOD
A prikladám Hviezdu veľkohodnostára.
URL : https://www.valka.cz/Rad-ruze-t30001#115431Verze : 0
A teraz rad ruže veľkohodnostar.
URL : https://www.valka.cz/Rad-ruze-t30001#115432Verze : 0
A pridáme rytiera - averz.
URL : https://www.valka.cz/Rad-ruze-t30001#115433Verze : 0
Rytier radu ruže - reverz.
URL : https://www.valka.cz/Rad-ruze-t30001#115435Verze : 0
Tento krásný a nesmírně vzácný řád je pěkně popsán panem kolegou Slimo. Snad jen pro upřesnění, některé prameny udávají ukončení platnosti řádu rokem 1889. V našich podmínkách, či sbírkách je zastoupen vzácně, v miniaturkách či v nějnižším stupni. Snad i proto se každý rád podívá na velkokříž s řetězem a I.třídu řádu.


Poznámka:
Přiložené obrázky jsou ze staré sbírky pana K.Mayera.

URL : https://www.valka.cz/Rad-ruze-t30001#320644Verze : 0