Main Menu
User Menu

Podplukovník

Lieutenant Colonel

Підполковник

Česky: Podplukovník
English: Lieutenant Colonel
Українська: Підполковник
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Podplukovník
Link to the Dictionary Entry Lieutenant Colonel
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Matuljak, Hennadij Vasylovyč
DD.MM.RRRR Vagorovskyj, Eduard Mykolajovyč

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Podplukovnik-t251759#693171Verze : 1
MOD