Main Menu
User Menu

Druhý poručík

Second Lieutenant

Sekondeleutnant

Česky: Druhý poručík
English: Second Lieutenant
Deutsch: Sekondeleutnant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Poručík
Link to the Dictionary Entry Lieutenant
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Druhy-porucik-t240661#665951Verze : 2
MOD