Main Menu
User Menu

Vojenský kříž Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky [2016-]

Military cross For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic

Vojenský kríž Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky

     
Název:
Name:
Vojenský kříž Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky
Název v originále:
Original Name:
Vojenský kríž Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.01.2016
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
Poznámka:
Note:
a) 5 rokov III. stupeň,
b) 10 rokov II. stupeň,
c) 15 rokov I. stupeň


Zmenou zákona premenovaná Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky"
Zdroje:
Sources:
Výnos ministra obrany SR č. ÚLP-14-35/2015-OdL zo dňa 04.12.2015
Zákon 281/2015 Z.z. o štátnej službe PrV
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-kriz-Za-vernost-Ozbrojenym-silam-Slovenske-republiky-2016-t240028#664051Verze : 0
MOD
Podľa Výnosu ministra obrany SR č. ÚLP-14-35/2015-OdL zo dňa 04.12.2015 a v súlade s § 154 ods. (2) písm. b) bod 1. sa Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" dňom 01.01.2016 označuje ako "Vojenský kríž Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky"


Citace :

§ 5
(1) Vojenský kríž Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky možno udeliť profesionálnemu vojakovi na ocenenie výkonu štátnej služby, ak podľa záveru služobného hodnotenia za dva po sebe nasledujúce roky, ktoré predchádzajú roku, v ktorom sa profesionálnemu vojakovi navrhuje udeliť vojenský kríž, profesionálny vojak vykazuje mimoriadne dobré výsledky alebo dobré výsledky a ak vykonával štátnu službu najmenej
a) 5 rokov III. stupeň,
b) 10 rokov II. stupeň,
c) 15 rokov I. stupeň.
Zdroj: Výnos ministra obrany SR č. ÚLP-14-35/2015-OdL zo dňa 04.12.2015
Zákon 281/2015 Z.z. o štátnej službe PrV

 - Vojenský kríž Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky

Vojenský kríž Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/664050
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-kriz-Za-vernost-Ozbrojenym-silam-Slovenske-republiky-2016-t240028#664052Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský kříž Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky - I. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Vojenský kríž Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky - I. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.01.2016
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
kříž
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Výnos ministra obrany SR č. ÚLP-14-35/2015-OdL zo dňa 04.12.2015
Zákon 281/2015 Z.z. o štátnej službe PrV
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-kriz-Za-vernost-Ozbrojenym-silam-Slovenske-republiky-2016-t240028#664071Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský kříž Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky - II. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Vojenský kríž Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky - II. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.01.2016
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
kříž
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Výnos ministra obrany SR č. ÚLP-14-35/2015-OdL zo dňa 04.12.2015
Zákon 281/2015 Z.z. o štátnej službe PrV
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-kriz-Za-vernost-Ozbrojenym-silam-Slovenske-republiky-2016-t240028#664072Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský kříž Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky - III. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Vojenský kríž Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky - III. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.01.2016
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
kříž
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Výnos ministra obrany SR č. ÚLP-14-35/2015-OdL zo dňa 04.12.2015
Zákon 281/2015 Z.z. o štátnej službe PrV
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-kriz-Za-vernost-Ozbrojenym-silam-Slovenske-republiky-2016-t240028#664073Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský kříž Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky - I. stupeň
Military cross For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic - Class I
Vojenský kríž Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky - I. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-kriz-Za-vernost-Ozbrojenym-silam-Slovenske-republiky-2016-t240028#664074Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský kříž Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky - II. stupeň
Military cross For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic - Class II
Vojenský kríž Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky - II. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
23.10.2019 Paňko, Jozef
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-kriz-Za-vernost-Ozbrojenym-silam-Slovenske-republiky-2016-t240028#664075Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský kříž Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky - III. stupeň
Military cross For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic - Class III
Vojenský kríž Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky - III. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-kriz-Za-vernost-Ozbrojenym-silam-Slovenske-republiky-2016-t240028#664076Verze : 0
MOD