Main Menu
User Menu

Vojenský týl [1992-1992]

Army Rear of the Military Command East

     
Název:
Name:
Vojenský týl
Originální název:
Original Name:
Vojenský týl Vojenského velitelství Východ
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1992
Předchůdce:
Predecessor:
Vojenský týl
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1992-31.12.1992 Vojenské velitelství Východ
Dislokace:
Deployed:
01.01.1992-31.12.1992 Trenčín, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.01.1992-31.12.1992 Ešmír, Jaroslav (Generálmajor)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1992-31.12.1992 Oddělení pohonných hmot a maziv
01.01.1992-31.12.1992 Oddělení vojenské dopravy
01.01.1992-31.12.1992 Proviantní oddělení
01.01.1992-31.12.1992 Veterinární služba
01.01.1992-31.12.1992 Výstrojní oddělení
01.01.1992-31.12.1992 Štáb tyla Vojenského velitelství Východ

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-tyl-1992-1992-t232253#643518Verze : 1
MOD