Main Menu
User Menu

Filip III.

Felipe III de España

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Felipe III
Jméno v originále:
Original Name:
Felipe III de España
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.04.1578 Madrid /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
31.03.1621 Madrid /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
král Španělska, Portugalska, Neapolu, Sicilie a Sardinie
Panovník Nizozemska
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_III_of_Spain
URL : https://www.valka.cz/Filip-III-t22965#623775Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Felipe III
Jméno v originále:
Original Name:
Felipe III de España
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
16.01.1556-13.09.1598 Velitel : Velitelství armády
13.09.1598-31.03.1621 Velitel : Velitelství armády

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Řád Krista - Velkokříž
Order of Christ - Grand Cross
Ordem Militar de Cristo - Grã Cruz
-

DD.MM.RRRR

Velkokříž řádu sv. Benedikta z Aviza
Grand Cross of the Military Order of Aviz
Ordem Militar de Avis
-

DD.MM.RRRR

Velkokříž vojenského řádu věže a meče
Grand Cross of the Military Order of the Tower and of the Sword
Grã-Cruz da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito
-

DD.MM.RRRR

Vojenský řád Sv. Jakuba z meče - velkokříž
Military Order of Saint James of the Sword - Grandcross
Ordem Militar de Sant Iago de Espada
-

Rakouské arcivévodství [1453-1804] / Archduchy of Austria [1453-1804] DD.MM.RRRR

Řád zlatého rouna
Order of Golden Fleece
Orden vom Goldenen Vlies
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_III_of_Spain
URL : https://www.valka.cz/Filip-III-t22965#623776Verze : 0
MOD
Král Filip III.


doba vlády: 1598-1621
URL : https://www.valka.cz/Filip-III-t22965#87009Verze : 0
MOD
Filip III. se narodil 14. dubna 1578 jako syn španělského krále Filipa II. Byl to nevrlý člověk a posedle závislý na náboženské útěše a podpoře své manželky Markéty z Lermy. Po svém otci mnoho státnického nadání a vládu fakticky svěřil vévodovi z Lermy. Předtím ale v roce 1604 uzavřel mír s Anglií a v roce 1609 dvanáctileté příměří s Nizozemím. K tomu ho vedla finanční krize, vyvolaná dlouhým a krvavým obléháním Ostende v letech 1602-4.
Vláda se snažila krizi řešit vysokými daněmi a znehodnocováním měny, což mělo za následek, spolu s poklesem dovozu stříbra z Ameriky pouze další prohloubení krize, která vyvrcholila roku 1607 státním bankrotem. Král se obával spojení Jindřicha IV. s Holanďany a Turky, za jejichž pátou kolonou ve Španělsku byli považováni tzv. moriskové - Maurové, kteří konvertovali ke katolicismu. V roce 1609 král dekretem morisky ze země vypověděl a do roku 1614 jich deportoval ze země do severní Afriky přes 300 tisíc.


Do roku 1618 měl král k vévodovi z Lermy absolutní důvěru, poté ale nespokojenost s nizozemským příměřím a růst opozice přimělo krále vévodu odvolat z funkce prvního ministra a nahradit ho členy tzv. reformní klikou u dvora.


Přestože vyhnání morisků způsobilo upadající španělské ekonomice ránu, je dnes hodnoceno většinou Španělů kladně, protože natrvalo vyřešilo náboženské a rasové problémy země. Za panování Filipa III. došlo rovněž k vrcholu rozvoje španělské manýristické a raně barokní kultury - architektury, malířství, sochařství a hlavně literatury a divadla.


Král Filip III. zemřel 31. března 1621 v Ecsorialu u Madridu.
URL : https://www.valka.cz/Filip-III-t22965#88304Verze : 0