Main Menu
User Menu

Vyznamenání za statečnost

Distinction for Bravery

     
Název:
Name:
Vyznamenání za statečnost
Název v originále:
Original Name:
Vyznamenání za statečnost
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.04.1951
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1960
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je modrá s 9 mm širokým pruhem ve státních barvách uprostřed.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Od roku 1960 se vyznamenání udělovalo v upravené verzi - text ČSR byl nahrazen ČSSR.
Zdroje:
Sources:
www.prazskyhradarchiv.cz
https://www.vyznamenani.net/?page_id=14
URL CZ: https://www.valka.cz/Vyznamenani-za-statecnost-t227829#633451Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Distinction-for-Bravery-t227829#633451Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vyznamenání za statečnost
Název v originále:
Original Name:
Vyznamenání za statečnost
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1960
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1990
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
Vyznamenání Za statečnost má tvar kruhu o průměru 33 mm. V levé polovině vyznamenání jsou dvě ratolesti, vavřínová a lipová, svázané dole stuhou s nápisem "Za statečnost"; vpravo od ratolestí jsou písmena ČSSR. Na rubu jsou vavřínové a lipové snítky a uprostřed štítek s matričním číslem. Vyznamenání je raženo ze stříbra. Stříbrným závěsným kroužkem je zavěšeno na stuze 38 mm široké a 55 mm dlouhé.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je modrá s 9 mm širokým pruhem ve státních barvách uprostřed.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.prazskyhradarchiv.cz
https://www.vyznamenani.net/?page_id=14
URL CZ: https://www.valka.cz/Vyznamenani-za-statecnost-t227829#633455Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Distinction-for-Bravery-t227829#633455Version : 0
MOD
Vyznamenání Za statečnost
(zřízeno vládním nařízením č. 30/1951 Sb. ze dne 3. dubna 1951)

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ ze dne 3. dubna 1951, kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu "Hrdina práce". Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle §§ 1a 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
§ 1
Aby se ocenily zásluhy o budování státu a jeho hospodářský, politický, sociální a kulturní rozvoj a zásluhy o posílení jeho brannosti,
1. zavádí se čestný titul "Hrdina práce", s nímž je spojeno právo nosit zlatou hvězdu Hrdiny práce;
2. zakládají se řády:
a) "Řád Socialismu"
b) "Řád Republiky"
c) "Řád Práce"
3. zakládají se vyznamenání:
a) "Za zásluhy o výstavbu"
b) "Za vynikající práci"
c) "Za statečnost"


§ 8
Vyznamenání Za statečnost se propůjčuje těm, kdo prokázali statečnost nebo obětavost vzápase s rozvratníky a jinými nepřáteli státu nebo při obraně nedotknutelnosti státních hranic, nebo za jiné vynikající projevy občanské statečnosti a odvahy.
§ 9
Podrobnosti o podmínkách udělení čestného titulu "Hrdina práce" a propůjčení řádů a vyznamenání založených tímto nařízením, popis zlaté hvězdy Hrdiny práce a řádů a vyznamenání, jakož i podrobnosti o jejich nošení a o nošení dosavadních řádů a vyznamenání jsou obsaženy vpřipojených stanovách, které jsou součástí tohoto nařízení.
§ 10
Věci čestného titulu "Hrdina práce" a řádů a vyznamenání založených tímto nařízením spravuje předseda vlády. Podávání a projednávání návrhů na udělení čestného titulu "Hrdina práce" a na propůjčení řádů a vyznamenání upraví předseda vlády směrnicemi vdohodě se zúčastněnými členy vlády.
§ 11
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Dr. Rais v. r.
Fierlinger v. r.
Kopecký v. r.
Dr. Ševčík v. r.
Kliment v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Jonáš v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Ďuriš v. r.
arm. gen. Dr. Čepička v. r.
Krajčír v. r.
Dr. Gregor v. r.
Petr v. r.
Nosek v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.
Kopřiva v. r.
Dr. Neuman v. r.
Kabeš v. r.
Erban v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Plojhar v. r.
Ing. Jankovcová v. r.


Zdroj:
www.prazskyhradarchiv.cz
URL CZ: https://www.valka.cz/Vyznamenani-za-statecnost-t227829#633453Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Distinction-for-Bravery-t227829#633453Version : 0
MOD
Název
Name
Vyznamenání za statečnost
Distinction for Bravery
Vyznamenání za statečnost
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1952 Kúkel, Jozef
DD.MM.1952 - Týkal, Jaroslav
MM.DD.1952 Homola, Stanislav
MM.DD.1952 Mošna, Josef
MM.DD.1952 Vosáhlo, Josef
MM.DD.1952 Vítek, Jaroslav
MM.DD.1952 - Štangl, Oldřich
DD.MM.1953 Zápotocký, Antonín
MM.DD.1953 Kamenický, Zdeněk
DD.MM.1955 Kamenický, Zdeněk
DD.MM.1956 Hanovec, František
DD.MM.1956 Remek, Jozef
Celkem : 12
URL CZ: https://www.valka.cz/Vyznamenani-za-statecnost-t227829#633452Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Distinction-for-Bravery-t227829#633452Version : 0
MOD