Main Menu
User Menu

Šluknov

okr. Děčín

     
Název:
Name:
Šluknov
Originální název:
Original Name:
Šluknov
Další názvy:
Other Names:
Schluckenau
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Děčín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
51°00'14.00"N 14°27'10.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Šluknov (k. ú. Šluknov)
Císařský (k. ú. Císařský)
Harrachov (k. ú. Královka)
Královka (k. ú. Královka)
Království (k. ú. Království a Fukov)
Kunratice (k. ú. Kunratice u Šluknova)
Nové Hraběcí (k. ú. Nové Hraběcí)
Rožany (k. ú. Rožany)
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1359(?)
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Zámek Šluknov
Kostel sv. Václava
Fara
Radnice
Sladovna s hvozdem
Městská spořitelna - Dům kultury
Usedlosti
Morový sloup
Kašna
Mostek se sochou
Socha sv. Františka s Assisi
Socha sv. Antonína
Socha sv. Jana Křtitele
Socha sv. Josefa
Socha sv. Václava
Socha Bolestného Krista
Pomník T. G. Masaryka
Křížová cesta se souborem soch Getsemanské zahrady
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0luknov
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sluknov-t227450#632732Verze : 8
Kostel sv. Václava


Pravděpodobně se jedná o třetí svatostánek na témže místě. Výstavba probíhala v letech 1711–1722, přičemž první bohoslužba zde byla vykonána roku 1714. Jedná se o jednolodní kostel s půlkruhovým presbytářem a předsunuto průčelní věží, přičemž má průchozí přízemí.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Šluknov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sluknov-t227450#632736Verze : 0
Radnice


Budova radnice se nachází na náměstí míru, kde zabírá celou jihozápadní frontu náměstí.
Šluknov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sluknov-t227450#632739Verze : 0
Fara

Budova fary z roku 1842 se nachází východně kostela sv. Václava. U jejího východního nároží se nachází socha sv. Václava.
Šluknov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sluknov-t227450#632740Verze : 1
Náměstí Míru


Na náměstí Míru se nachází radnice, městská spořitelna - Dům kultury, kašna a morový sloup.
Šluknov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sluknov-t227450#632741Verze : 0
Městská spořitelna - dům kultury


Nárožní dvoupatrový dům na náměstí Míru s nárožní osmibokou věží a mansardovou střechou vystavený v letech 1901 až 1906 v neobarokním stylu s prvky geometrické secese v interiérech.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Šluknov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sluknov-t227450#632746Verze : 0
Sladovna s hvozdem - zámecký pivovar a sladovna


Pivovar v Šluknově fungoval v období let 1512–1977, od té doby chátrá, většina budov zanikla v 90. letech, dodnes se zachovala jen zchátralá budova sladovny.


Zdroje:
www.hrady.cz

Šluknov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sluknov-t227450#632747Verze : 0
Socha sv. Antonína Paduánského

Socha byla zhotovena roku 1801, je osazena na mohutném hranolovém soklu s bohatě profilovanou římsou, vysokou patkou a se zrcadlem. Ve své levé ruce světec drží malého Ježíška.

Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Šluknov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sluknov-t227450#632748Verze : 1
Morový sloup Nejsvětější Trojice

Morový sloup se nachází na náměstí Míru a je situován blíže radnici. Jde o barokní dílo z let 1751 až 1752 vytesané z pískovce od českokamenického sochaře Josefa Kleina. Základem je trojboký sokl s volutovými piedestaly na kterých se nacházi sochy svatých Floriána, Václava a Jana Nepomuckého. Na něm je pak vstyen trojboký jehlan z pískovce s Nejsvětější Trojicí, která korunuje Pannu Marii klečící na oblaku.

Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
www.hrady.cz
iispp.npu.cz

Šluknov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sluknov-t227450#632751Verze : 1
Socha sv. Václava

Novobarokní socha sv. Václava z roku 1854 se nachází vedle fary.

Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Šluknov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sluknov-t227450#636423Verze : 1
Socha sv. Vojtěcha

Socha sv. Vojtěcha se nachází před kostelem sv. Václava. Byla zde přenesena z jiného místa ve městě.

Zdroje:
iispp.npu.cz
pamatkovykatalog.cz

Šluknov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sluknov-t227450#636425Verze : 2
Socha sv. Jana Nepomuckého

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1723 se nachází před kostelem sv. Václava. Byla zde přenesena z jiného místa ve městě.

Zdroje:
iispp.npu.cz

Šluknov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sluknov-t227450#636426Verze : 2
Socha sv. Prokopa

Socha sv. Prokopa se nachází před kostelem sv. Václava. Byla zde přenesena z jiného místa ve městě.

Zdroje:
iispp.npu.cz
pamatkovykatalog.cz

Šluknov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sluknov-t227450#636427Verze : 2
Pomník T. G. Masaryka

Pomník T. G. Masaryka je situován před budovou Střední lesnické školy a Střední odborné školy.
Šluknov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sluknov-t227450#636430Verze : 1
Socha sv. Pavla


Barokní socha sv. Pavla z poloviny 18. století v podživotní velikosti je umístěna na vysokém hranolovém podstavci vlevo od vstupu do kostela.


Zdroje:
https://pamatkovykatalog.cz/socha-sv-pavla-7797992

Šluknov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sluknov-t227450#641366Verze : 0
Socha sv. Jana


Barokní socha sv. Jana z 1. poloviny 18. století v podživotní velikosti je umístěna na vysokém hranolovém podstavci vpravo od vstupu do kostela.


Zdroje:
https://pamatkovykatalog.cz/socha-sv-jana-7797984

Šluknov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sluknov-t227450#641367Verze : 0