Main Menu
User Menu
Reklama

48. letecká divize dalekého dosahu [1943-1944]

48th Long-Range Aviation Division

48. letecká divízia ďalekého dosahu

48-я авиационнaя дивизия Дальнего Действия (48 ад дд)

     
Název:
Name:
48. letecká divize dalekého dosahu
Originální název:
Original Name:
48-я авиационная Рижская дивизия Дальнего Действия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.08.1943
Předchůdce:
Predecessor:
časť 455. leteckého pluku ďalekého dosahu
Datum zániku:
Disbanded:
26.12.1944
Nástupce:
Successor:
48. bombardovacia letecká divízia
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.08.1943-26.12.1944 8. letecký zbor ďalekého dosahu
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
30.08.1943-19.08.1944 Nabokov, Semjon Konstantinovič (Polkovnik / Полковник)
19.08.1944-26.12.1944 Nabokov, Semjon Konstantinovič (Geněral-major / Генерал-майор)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
30.08.1943-DD.MM.RRRR Zacharenko, Ivan Fjodorovič (Major / Mайор)
DD.MM.RRRR-26.12.1944 Zacharenko, Ivan Fjodorovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
30.08.1943-19.08.1944 455. letecký pluk dalekého dosahu

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
31.10.1944-DD.MM.RRRR Rižská
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 30.08.1943 do 26.12. 1944
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 9 jednotiek a útvarov letectva ďalekého dosahu a doby, počas ktorej boli súčasťou Bojujúcej armády v rokoch Veľkej vlasteneckej vojny, Príloha smernice generálneho štábu č. 168906 z 2. augusta 1956 (Перечень № 9 соединении и частей авиации Дальнего действия со сроками вхождения их в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны, Приложение к директиве Генерального штаба от 2 августа 1956 г. № 168906)
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/48-letecka-divize-dalekeho-dosahu-1943-1944-t222860#620941Verze : 0
MOD
Reklama