Main Menu
User Menu

621. bitevní letecký pluk [1942-1946]

621st Assault Aviation Regiment

621. bitevný letecký pluk

621-й штурмовой авиационный полк (621 шап)

     
Název:
Name:
621. bitevní letecký pluk
Originální název:
Original Name:
621-й Оршанский Краснознаменный ордена Суворова штурмовой авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.06.1942
Předchůdce:
Predecessor:
621. nočný bombardovací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
16.06.1946
Nástupce:
Successor:
rozformovaný
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.07.1942-08.09.1942 206. bitevná letecká divízia
01.02.1943-01.01.1946 307. bitevná letecká divízia
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.06.1942-DD.MM.RRRR Sidorenko, Vasilij Dmitrievič (Major / Mайор)
DD.04.1943-DD.06.1943 Turykin, Grigorij Prokofievič (Polkovnik / Полковник)
DD.06.1943-DD.MM.RRRR Dorofejev, Sergej Jakovlevič (Major / Mайор)
DD.MM.RRRR-DD.08.1944 Povarkov, Veniamin Vsevolodovič (Major / Mайор)
DD.08.1944-DD.MM.RRRR Suchich, Michail Vasilievič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
27.06.1944-16.06.1946 Oršanský
Vyznamenání:
Decorations:
20.07.1944 Rad červenej zástavy
19.02.1945 Rad Suvorova 3. stupňa
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
14.07.1942 - 08.09.1942
23.05.1943 - 18.03.1944
04.06.1944 - 07.09.1944
14.11.1944 - 11.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
ru.wikipedia.org
https://allaces.ru/sssr/struct/p/shap621.php
https://podvignaroda.ru/?#id=1280321105
pamyat-naroda.ru
URL : https://www.valka.cz/621-bitevni-letecky-pluk-1942-1946-t220803#616504Verze : 1
MOD
Z nevydaného rukopisu spomienok generalmajora Povarkova, ktorý je v súčasnosti v držbe Základnej školy na Vernadského prospekte v Moskve (https://schnpv.mskobr.ru/) vyplýva, že Rad červenej zástavy bol pluku udelený 20. júla 1944 a čestný názov Oršanský, za účasť na oslobodení bieloruského mesta Orša, dňa 27.06.1944.
URL : https://www.valka.cz/621-bitevni-letecky-pluk-1942-1946-t220803#616507Verze : 1
MOD
Veliteľom pluku od júna 1943 bol major Dorofejev, ako to vyplýva z údajov v návrhu na jeho vyznamenanie.

pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/621-bitevni-letecky-pluk-1942-1946-t220803#616512Verze : 0
MOD
V prílohe vyššie uvedeného nevydaného rukopisu spomienok generalmajora Povarkova, ktorý spracoval gvardii major E.I. Sobolev, sú uvedené miesta dislokácie pluku. Viď pripojené súbory.
URL : https://www.valka.cz/621-bitevni-letecky-pluk-1942-1946-t220803#616527Verze : 0
MOD
Z návrhu na udelenie vyznamenania polkovnikovi G.P. Turykinovi vyplýva doposiaľ neznáma skutočnosť, že od apríla 1943 bol veliteľom 621. bitevného leteckého pluku.


pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/621-bitevni-letecky-pluk-1942-1946-t220803#627845Verze : 0
MOD