Main Menu
User Menu

SOV - RBU-1200 Uragan

RBU-1200

РБУ-1200 Ураган

RBU-1200 (реактивно-бомбомётная установка - reaktívny vrhač bômb)

Palubné zariadenie určené na odpaľovanie hlbinných bômb vybavených štartovacím raketovým motorom. Zariadenie je tvorené piatimi hlavňami s možnosťou vertikálneho nastavenia (námeru) v uhle od 0° do 51°. Pre RBU-1200 je určená hlbinná bomba RGB-12 a RGB-25.

Munícia RGB-12 sa spolu s odpaľovacím zariadením vyvíjala od roku 1950 (vedúci výskumu a vývoja A.A. Bogatov / А. А. Богатов). V roku 1953 (rozhodnutím Rady ministrov č. 648-327 z 26.02.1953 a uznesením Ministertva poľnohospodárskeho strojárstva č. 136 z 05.03.1953) bolo zariadenie odporúčané zaradiť do výzbroje. Realizáciu prototypov a dokumentáciu potrebnú pre výrobu dostal za úlohu Vedecko-výskumný inštitút č. 1 a systém bol do výzbroje námorníctva zavedený v roku 1955. Vzhľadom k neexistujúcemu spätnému rázu pri odpale bolo nové zariadenie ideálne pre malé plavidlá a rýchle člny, u ktorých moc nevadila ani absencia horizontálneho navedenia (odmeru). Zariadenie je určené na ničenie ponoriek a torpéd.

Odmer je nastavovaný diaľkovo pomocou elektromotorov rýchlosťou 18°/s. Konštrukcia hlavní umožňuje odpáliť strely v kruhovej výseči 40° (+/- 20° od osi zariadenia), cieľový priestor zasiahnutý strelami je elipsovitý s rozmermi 70 x 120 m.


Munícia RGB-12 je neriadený reaktívny náboj s trhavou bojovou časťou. Štartovacia náplň je tvorená tuhým raketovým palivom, samotný let je balistický s diaľkovým dosahom od 400 do 1200 m. Ako zapaľovač je použitý kontaktný zapaľovač K-3, K-3M, alebo kombinovaný kontaktno-diaľkový zapaľovač KDV. Zapaľovač K-3/K-3M aktivuje bojovú hlavicu pri priamom zásahu cieľa (alebo náraze na dno), zapaľovač KDV mimo náraz na cieľ (dno) v rozsahu 25-330 (350?) m je možné nastaviť aj na aktiváciu pri dosiahnutí stanovenej hĺbky v rozmedzí 10-330 (350?) m.

Základné takticko-technické údaje:
Kaliber: 253,5 mm
počet hlavní: 5
Dostrel: 400-1200 m
Kadencia: 2,5 rán/min
Dĺžka: 1380 mm
Šírka: 1115 mm
Výška: 1100 mm
Hmotnosť: 620 kg
Odmer: 0°
Námer: 0-51°

Munícia: RBG-12, RBG-25
Hmotnosť: 73 kg
Priemer: 252 mm
Hmotnosť bojovej nálože: 32 kg
Úsťová rýchlosť: 400 m/s
Rýchlosť klesania: 6,25 m/s
Max. hĺbka explózie 330 (350?) m
Polomer explózie: 6 m

Zdroj: ru.wikipedia.org

SOV - RBU-1200 Uragan - RBU-1200, Technické múzeum Togliati

RBU-1200, Technické múzeum Togliati
URL : https://www.valka.cz/SOV-RBU-1200-Uragan-t220307#615613Verze : 2
MOD