Main Menu
User Menu

686. bitevní letecký pluk [1942-1956]

686th Assault Aviation Regiment

686. bitevný letecký pluk

686-й штурмовой авиационный полк (686 шап)

     
Název:
Name:
686. bitevní letecký pluk
Originální název:
Original Name:
686-й штурмовой Севастопольский Краснознаменный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
06.03.1942
Předchůdce:
Predecessor:
686. nočný bombardovací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
29.04.1956
Nástupce:
Successor:
686. stíhací bombardovací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
06.08.1942-DD.MM.1943 206. bitevná letecká divízia
04.08.1942-DD.03.1942 289. zmiešaná letecká divízia
DD.03.1942-29.04.1956 289. bitevná letecká divízia
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.03.1942-15.04.1944 Zotov, Polikarp Ivanovič (Major / Mайор)
DD.04.1944-10.05.1944 Nikitin, Vasilij Pavlovič (Major / Mайор)
DD.MM.1944-DD.MM.1945 Bjelov, Sergej Nikolajevič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
24.05.1944-DD.MM.RRRR Sevastopolský
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR Rad červenej zástavy
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
06.03.1942 - 20.05.1942
06.08.1942 - 16.05.1944
17.08.1944 - 16.04.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/shap686.php
ugvim.ru
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/686-bitevni-letecky-pluk-1942-1956-t220186#615433Verze : 0
MOD
Po smrti majora P.I. Zotova velil pluku necelý mesiac zástupca veliteľa pre politické záležitosti podpolkovnik V.P. Nikitin. Vyplýva to z nižšie uvedeného návrhu na udelenie vyznamenania. Takáto krátka doba velenia nie je obvyklá a naznačuje, že bol v tomto období len takzvaný vrid, ktorá ruská skratka označuje dočasne povereného velením pluku.

V návrhu je uvedená doba od februára 1944 do 10.05.1944, čo však nezodpovedá skutočnosti, keďže veliteľ pluku major Zotov bol zostrelený, resp. sa nevrátil z bojového letu až 15.04.1944, ako to vyplýva z druhého skenu hlásenia o stratách.

pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/686-bitevni-letecky-pluk-1942-1956-t220186#615471Verze : 3
MOD