Main Menu
User Menu

6. prapor podpory velení [1997-RRRR]

6th Command Support Battalion of the Parachute Brigade

Batallón de Cuartel General de la Brigada "Almogávares" VI, de Paracaidistas (BCG PAC VI)

     
Název:
Name:
6. prapor podpory velení
Originální název:
Original Name:
Batallón de Cuartel General de la Brigada "Almogávares" VI, de Paracaidistas (BCG PAC VI)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.03.1997
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
04.03.1997-DD.MM.RRRR Velitelství a štáb 6. paradesantní brigády
Dislokace:
Deployed:
04.03.1997-DD.MM.RRRR Paracuellos de Jarama, základna Príncipe

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
04.03.1997-DD.MM.RRRR 6. paradesantní protitanková rota
04.03.1997-DD.MM.RRRR 6. paradesantní spojovací rota
04.03.1997-DD.MM.RRRR 6. rota hloubkového průzkumu

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/6-prapor-podpory-veleni-1997-RRRR-t219221#613501Verze : 0
MOD
Diskuse
Bol vytvorený na základe bývalej roty podpory velenia, na základe inštrukcie INS. 5 / 97. Prapor podpory velenia je najmladšou jednotkou, celej Brigády parašutistov, ktorý svojim zložením poskytuje podporu, pre fungovanie, bezpečnosť, ako aj operativitu velenia tejto velkej jednotky. Tento prapor sa skladá z viacerých jednotiek s rozličnými úlohami ak sú napríklad:

- Poradné centrum a podpora velenia.
- Spravodajstvo: jednotka spravodajstva.
- Sprostredkovanie vzdialených informácii: Jednotka hĺbkového hliadkovania a prieskumu (Unidad de Patrullas de Reconocimiento en Profundidad ( PRP,s) )
- Bezpečnosť a ochrana: Sekcia ochrany praporu podpory velenia
- Bezpečnosť a poriadok: Sekcia vojenskej polície praporu podpory velenia
- Obrana proti napadnutiu: Rota protivozidlovej obrany praporu podpory velenia
- Spojenie: Spojovacia rota Brigády parašutistov
- Podpora priama velenia: Sekcie a posty velenia praporu podpory velenia

Prapor od svojho vzniku sa viac krát podieľal na na cvičeniach s parašutistickými silami z Francúzska (Gália a Iberia), Portugalska (Lusitania) a z USA (Betacom). Prapor tvoril súčasť kontingentu SPABRI X v Bosne a Herzegovine v mesiacoch Apríl až August 1999 a KSPBAT II, v Kosove v mesiacoch Február až Máj 2000. Prvým padlým jednotky v službe bol 1º Carlos Villalonga Neyra (padol 14.10.1997) pri skoku výsadku v Santorcaz. V mesiacoch September 2001 až Máj 2001 jednotky praporu boli znovu zaradené do misie KSPAGT VI v Kosove.

Zdroj: www.ejercito.mde.es, Ministerio de Defensa Espaňa, www.ejercito.mde.es/organizacion/bripac, es.geocities.com/heraldicamilitar/
6. prapor podpory velení [1997-RRRR] - rota protivozidlovej ochrany

rota protivozidlovej ochrany
URL : https://www.valka.cz/6-prapor-podpory-veleni-1997-RRRR-t219221#314917Verze : 1
MOD