Main Menu
User Menu

Oddíl polního četnictva XVI. hraničního pásma [1938-1938]

Division of the Field Gendarmerie of the 16th Border Zone

     
Název:
Name:
Oddíl polního četnictva XVI. hraničního pásma
Originální název:
Original Name:
Oddíl polního četnictva XVI. hraničního pásma
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.10.1938
Nástupce:
Successor:
Oddíl polního četnictva východní skupiny
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.09.1938-15.10.1938 Stan velitelství XVI. hraničního pásma
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-15.10.1938 Košice, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
24.09.1938-15.10.1938 ?
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
krycí jméno ?
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu roku 1938, velitelství "Ferdinand"
URL : https://www.valka.cz/Oddil-polniho-cetnictva-XVI-hranicniho-pasma-1938-1938-t210837#594724Verze : 1
MOD