Main Menu
User Menu

Pomocná kancelář velitelství XVI. hraničního pásma [1938-1938]

Auxiliary Office of the Headquarters of the 16th Border Zone

     
Název:
Name:
Pomocná kancelář velitelství XVI. hraničního pásma
Originální název:
Original Name:
Pomocná kancelář velitelství XVI. hraničního pásma
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 111 - Mobilisovaný útvar 111-A-1
Datum zániku:
Disbanded:
15.10.1938
Nástupce:
Successor:
Pomocná kancelář velitelství východní skupiny
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
24.09.1938-15.10.1938 Stan velitelství XVI. hraničního pásma
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-15.10.1938 Košice, Budova zemského velitelství /
Přednosta / náčelník:
Chief:
24.09.1938-15.10.1938 ?
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
krycí jméno FERDINAND 17
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu roku 1938, velitelství "Ferdinand"
URL : https://www.valka.cz/Pomocna-kancelar-velitelstvi-XVI-hranicniho-pasma-1938-1938-t210836#594722Verze : 1
MOD