Main Menu
User Menu

Úřad zbrojní služby 4. divise [1938-1938]

Armament Service Office of the 4th Division

     
Název:
Name:
Úřad zbrojní služby 4. divise
Originální název:
Original Name:
Úřad zbrojní služby 4. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 116 - Mobilisovaný útvar 116-B-2
Datum zániku:
Disbanded:
15.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
27.09.1938-15.10.1938 Velitelství 4. divise
27.09.1938-15.10.1938 Úřad zbrojní služby hlavního velitelství
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-15.10.1938 Hradec Králové, Budova divisního velitelství /
Přednosta / náčelník:
Chief:
27.09.1938-15.10.1938 Friml, Julius (plukovník dělostřelectva)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
krycí jméno HEYDUK 9
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, velitelství "Heyduk"
URL : https://www.valka.cz/Urad-zbrojni-sluzby-4-divise-1938-1938-t208260#589411Verze : 3
MOD