Main Menu
User Menu

Vojenský opravárenský podnik 016 Moldava nad Bodvou, š.p. [1989-2009]

VOP 016 Moldava nad Bodvou

     
Název:
Name:
Vojenský opravárenský podnik 016 Moldava nad Bodvou, š.p.
Originální název:
Original Name:
Vojenský opravárenský podnik 016 Moldava nad Bodvou, š.p.
Historie názvů:
History of Names:
01.10.1945-01.10.1946 Sborová zbrojnice 8
01.10.1946-01.12.1950 Zbrojnice 8
01.12.1950-01.12.1951 8. zbrojnice
01.12.1951-01.09.1961 8. dělostřelecká základna
01.09.1961-01.07.1989 Vojenský opravárenský závod Moldava nad Bodvou
01.07.1989-28.04.2009 Vojenský opravárenský podnik 016 Moldava nad Bodvou, š.p.
Obory výroby:
Production Subjects:
opravy ručních zbraní a dělostřelecké techniky
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
01.10.1945-15.10.1959 Košice /
15.10.1959-28.04.2009 Moldava nad Bodvou /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.1946-DD.MM.1950 zbrojní dílny, Ružomberok /
DD.MM.1950-DD.MM.1968 odloučený sklad, Ružomberok /
DD.MM.1966-DD.MM.1968 pobočka, Humenné /
Vznik:
Founded:
DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
28.04.2009 přejmenován na Moldavský recyklačný podnik, a.s.
Produkty:
Products:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR PPDD-SKS
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
https://www.vopmoldava.szm.com/kontakt.htm
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=11847&SID=4&P=1
https://vojenstvi.cz/vasedotazy_83.htm
https://vojenstvi.cz/vasedotazy_109.htm
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-opravarensky-podnik-016-Moldava-nad-Bodvou-s-p-1989-2009-t207520#587865Verze : 2
MOD
Vojenský opravárenský podnik 016 Moldava nad Bodvou, š.p.

Vojenský opravárenský podnik 016 Moldava nad Bodvou, š.p. byl založen k 1.7.1989 rozhodnutím ministra národní obrany ČSSR na základě jím vydané zakládací listiny čj. 1105-84 ze dne 23.6.1989. Dnem 1.7.1989 na VOP 016 přešly veškerý majetek, práva a závazky zanikající výrobně hospodářské organizace VOZ Moldava nad Bodvou. Podnik zabezpečoval opravy ručních zbraní a dělostřelecké techniky.

Opravované dělostřelecké zbraně:
- vz. 53/59
- vz. 59
- vz. 52
- vz. 82 PRAM-L
- D-10T2S
- D-30
- 2S1
- vz. 70
- vz. 77 DANA

Opravované ruční a pěchotní zbraně:
- vz. 52
- vz. 82
- vz. 61 Škorpion
- vz. 58
- Dragunov SVD
- PKT
- DŠK
- NSV / NSVT
- KPVT
- RPG-7

VOP 016 v roce 2006 zaměstnával zhruba 150 osob. V dubnu 2009 byl Vojenský opravárenský podnik 016 Moldava nad Bodvou, š.p. přejmenován na Moldavský recyklačný podnik, a.s. Na majetek této společnosti pak Okresní soud Košice I usnesením č.k. 31K/7/2011-969 ze dne 9. března 2011 vyhlásil konkurz.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-opravarensky-podnik-016-Moldava-nad-Bodvou-s-p-1989-2009-t207520#587870Verze : 1
MOD
Súradnice areálu podniku - 48°37'36.99"N 20°59'58.76"E
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-opravarensky-podnik-016-Moldava-nad-Bodvou-s-p-1989-2009-t207520#587871Verze : 0
MOD