Main Menu
User Menu

Topografické oddělení 66 [1938-1938]

66th Topographic Section

     
Název:
Name:
Topografické oddělení 66
Originální název:
Original Name:
Topografické oddělení 66
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 901 - Mobilisovaný útvar 901-A-7
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
27.09.1938-15.10.1938 Velitelství XVI. hraničního pásma
27.09.1938-15.10.1938 Geodeticko-topografické oddělení 73
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-DD.10.1938 Košice, Budova zemského velitelství /
Přednosta / náčelník:
Chief:
27.09.1938-DD.10.1938
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond
Historie Geografické služby AČR 1918 - 2008. Praha 2009.
URL : https://www.valka.cz/Topograficke-oddeleni-66-1938-1938-t207140#586959Verze : 2
MOD