Main Menu
User Menu

Topografické oddělení 63 [1938-1938]

63rd Topographic Section

     
Název:
Name:
Topografické oddělení 63
Originální název:
Original Name:
Topografické oddělení 63
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 901 - Mobilisovaný útvar 901-A-4
Datum zániku:
Disbanded:
10.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-09.10.1938 Stan velitelství XIII. hraničního pásma
27.09.1938-10.10.1938 Geodeticko-topografické oddělení 72
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-09.10.1938 Olomouc, Budova sborového velitelství /
09.10.1938-10.10.1938 Praha, Vojenský zeměpisný ústav /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-10.10.1938
Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno ?
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu 1938, Velitelství hraničních pásem
Historie Geografické služby AČR 1918-2008. Praha 2009.
URL : https://www.valka.cz/Topograficke-oddeleni-63-1938-1938-t207137#589173Verze : 2
MOD