Main Menu
User Menu

Topografické oddělení 54 [1938-1938]

54th Topographic Section

     
Název:
Name:
Topografické oddělení 54
Originální název:
Original Name:
Topografické oddělení 54
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 901 - Mobilisovaný útvar 901-B-9
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.09.1938-DD.10.1938 Velitelství IV. sboru
DD.09.1938-DD.10.1938 Geodeticko-topografické oddělení 72
Dislokace:
Deployed:
DD.09.1938-07.10.1938 Olomouc, Pöttingeum /
07.10.1938-11.10.1938 Prostějov, ? /
11.10.1938-DD.10.1938 Olomouc, Budova sborového velitelství /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.09.1938-DD.10.1938
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond
Historie Geografické služby AČR 1918 - 2008. Praha 2009.
URL : https://www.valka.cz/Topograficke-oddeleni-54-1938-1938-t207130#586949Verze : 1
MOD