Main Menu
User Menu

Geodeticko-topografické oddělení 73 [1938-1938]

73rd Geodetic-topographic Section

     
Název:
Name:
Geodeticko-topografické oddělení 73
Originální název:
Original Name:
Geodeticko-topografické oddělení 73
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 901 - Mobilisovaný útvar 901-B-4
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-DD.10.1938 Stan velitelství III. armády
27.09.1938-DD.10.1938 Velitelství válečného vyměřování
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kremnica, ? /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-DD.10.1938
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-DD.10.1938 Topografické oddělení 65
27.09.1938-15.10.1938 Topografické oddělení 66
DD.09.1938-09.10.1938 Topografické oddělení 57

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
krycí jméno ?
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu 1938, Velitelství "Štefánik"
Historie Geografické služby AČR 1918-2008. Praha 2009.
URL : https://www.valka.cz/Geodeticko-topograficke-oddeleni-73-1938-1938-t207125#588973Verze : 1
MOD