Main Menu
User Menu

Geodeticko-topografické oddělení 72 [1938-1938]

72nd Geodetic-topographic Section

     
Název:
Name:
Geodeticko-topografické oddělení 72
Originální název:
Original Name:
Geodeticko-topografické oddělení 72
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 901 - Mobilisovaný útvar 901-B-3
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
27.09.1938-DD.10.1938 Stan velitelství II. armády
27.09.1938-DD.10.1938 Velitelství válečného vyměřování
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-DD.10.1938 Olomouc, Budova sborového velitelství /
Přednosta / náčelník:
Chief:
27.09.1938-DD.10.1938
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-10.10.1938 Topografické oddělení 63
DD.09.1938-DD.10.1938 Topografické oddělení 54

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
krycí jméno ?
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu 1938, Velitelství "Jirásek"
Historie Geografické služby AČR 1918 - 2008. Praha 2009.
URL : https://www.valka.cz/Geodeticko-topograficke-oddeleni-72-1938-1938-t207124#586943Verze : 3
MOD