Main Menu
User Menu

Štefánik

krycí jméno

ŠTEFÁNIK
- ŠTEFÁNIK 1
Krycí jméno neslo Velitelství III. armády (27. září 1938 - 15. prosinec 1938).
- ŠTEFÁNIK 2
Krycí jméno nesl Štáb III. armády, náčelník štábu (27. září 1938 - 15. prosinec 1938).
- ŠTEFÁNIK 3
Krycí jméno nesl Štáb III. armády, podnáčelník štábu (27. září 1938 - 15. prosinec 1938).
- ŠTEFÁNIK 4
Krycí jméno neslo 1. oddělení /organisační/ štábu III. armády (27. září 1938 - 15. prosinec 1938)
- ŠTEFÁNIK 5
Krycí jméno neslo 2. oddělení /zpravodajské/ štábu III. armády (27. září 1938 - 15. prosinec 1938)
- ŠTEFÁNIK 6
Krycí jméno neslo 3. oddělení /operační/ štábu III. armády (27. září 1938 - 15. prosinec 1938).
- ŠTEFÁNIK 7
Krycí jméno neslo 4. oddělení /materiální/ štábu III. armády (27. září 1938 - 15. prosinec 1938)
- ŠTEFÁNIK 8
- ŠTEFÁNIK 9
Krycí jméno neslo Velitelství dělostřelectva III. armády (27. září 1938 - 15. prosinec 1938) a Úřad zbrojní služby III. armády (27. září 1938 - 15. prosinec 1938).
- ŠTEFÁNIK 10
Krycí jméno neslo Velitelství letectva III. armády (27. září 1938 - 15. prosinec 1938), Velitelství obrany proti letadlům III. armády (27. září 1938 - 15. prosinec 1938) a Úřad letecké služby III. armády (27. září 1938 - 15. prosinec 1938).
- ŠTEFÁNIK 11
Krycí jméno neslo Velitelství ženijního vojska III. armády (27. září 1938 - 15. prosinec 1938) a Úřad ženijní služby III. armády (27. září 1938 - 15. prosinec 1938).
- ŠTEFÁNIK 12
Krycí jméno neslo Velitelství telegrafního vojska III. armády (27. září 1938 - 15. prosinec 1938), Úřad spojovací služby III. armády (27. září 1938 - 15. prosinec 1938) a Úřad poštovní služby III. armády (27. září 1938 - 15. prosinec 1938).
- ŠTEFÁNIK 13
Krycí jméno nesl Úřad intendanční služby III. armády (27. září 1938 - 15. prosinec 1938).
- ŠTEFÁNIK 14
Krycí jméno nesl Úřad zdravotnické služby III. armády (27. září 1938 - 15. prosinec 1938).
- ŠTEFÁNIK 15
Krycí jméno nesl Úřad veterinářské služby III. armády (27. září 1938 - 15. prosinec 1938).
- ŠTEFÁNIK 16
Krycí jméno nesl Úřad služby silniční dopravy III. armády (27. září 1938 - 15. prosinec 1938).
- ŠTEFÁNIK 17
Krycí jméno nesl
- ŠTEFÁNIK 18
Krycí jméno nesl Stan velitelství III. armády (27. září 1938 - 15. prosinec 1938).
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-t206979#586711Verze : 5
MOD