Main Menu
User Menu

Hudeček, Zdeněk Eugen

     
Příjmení:
Surname:
Hudeček
Jméno:
Given Name:
Zdeněk Eugen
Jméno v originále:
Original Name:
Zdeněk Eugen "Zdenko" Hudeček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.07.1887 Terezín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.09.1974 Frýdek-Místek /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel SMU-17 a SMU-28
- velitel říční školy
- velitel československého válečného loďstva
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- nejúspěšnější ponorkový velitel K.u.K. Kriegsmarine v 1. sv. v., co do množství potopené tonáže, potopil 11 lodí o celkové tonáži 45 360 BRT
- jednou z potopených lodí byla i obáváná loď Q, ozbrojený parník, maskující se jako neozbrojený
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
www.reflex.cz
vlast.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdenko_Hude%C4%8Dek
https://www.muzeumdc.cz/namornik/hudecek
URL : https://www.valka.cz/Hudecek-Zdenek-Eugen-t20402#641238Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hudeček
Jméno:
Given Name:
Zdeněk Eugen
Jméno v originále:
Original Name:
Zdeněk Eugen "Zdenko" Hudeček
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR gymnázium ve Znojmě
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR vojenská škola ve Fischau
DD.MM.RRRR-DD.MM.1910 námořní akademie ve Fiume
DD.MM.RRRR-28.06.1913 důstojnický a torpédový kurz
DD.MM.1913-DD.MM.1914 ponorkový kurz
DD.MM.1915-DD.MM.1915 kurz pro velitele ponorek
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.07.1908 námořní praporčík
01.05.1910 fregatní poručík
01.05.1914 poručík řadové lodi
DD.MM.RRRR korvetní kapitán
DD.MM.1922 major (AČSR)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
09.12.1915-17.09.1916 Velitel ponorky : SMU-17 (U-17)
09.10.1916-19.12.1916 Velitel ponorky : SMU-17 (U-17)
06.01.1917-26.02.1917 Velitel ponorky : SMU-17 (U-17)
26.06.1917-31.10.1918 Velitel ponorky : SMU-28 (U-28)

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1910-DD.MM.RRRR Tegetthof
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Erzherzog Karl
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zenta
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Custozza
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kaiserin Elisabeth
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Uskoke
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Alligator
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Alfa
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Szigetvar
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Tb.12
28.06.1913-10.03.1914 ponorková základna v Pule
10.03.1914-30.07.1914 SMU-2
30.07.1914-01.01.1915 Maros (1. důstojník)
01.01.1915-DD.MM.1915 Maros (velitel)
15.08.1915-09.12.1915 ponorková základna v Pule
09.12.1915-17.09.1916 SMU-17 (velitel)
09.10.1916-19.12.1916 SMU-17 (velitel)
06.01.1917-26.02.1917 SMU-17 (velitel)
26.06.1917-31.10.1918 SMU-28 (velitel)
28.02.1919-DD.MM.RRRR Československá armáda
DD.04.1919-DD.12.1919 říční škola u 1. praporu ČS námořnictva (velitel)
DD.12.1919-DD.12.1921 Československé válečné loďstvo (velitel)
03.06.1922-DD.MM.RRRR výslužba
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Medaile za statečnost velká stříbrná
Large Silver Bravery Medal
Große Silberne Tapferkeitsmedaille
-

DD.MM.RRRR

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.RRRR

Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.RRRR

Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.RRRR

Pamětní (Mobilizační) kříž 1912/13
Commemorative Mobilisation Cross 1912/13
Erinnerungskreuz 1912/13 (Mobilisierungskreuz)
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.RRRR

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
www.reflex.cz
vlast.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdenko_Hude%C4%8Dek
https://www.muzeumdc.cz/namornik/hudecek
https://uboat.net/wwi/men/commanders/513.html
URL : https://www.valka.cz/Hudecek-Zdenek-Eugen-t20402#641240Verze : 2
MOD

Korvettenkapitän Zdeněk Eugen Hudeček


Pozdější velitel ponorky Zdeněk Eugen Hudeček se narodil 22. června 1887 v Terezíně. Jeho otec byl vrchním účetním revizorem, bohužel však brzy po jeho narození zemřel. Jeho poručníkem se stal strýc, který ho nechal chodit na německou obecnou školu a gymnázium ve Znojmě. Z gymnázia přešel Hudeček na vojenskou školu ve Fischau, kde složil maturitu, po jejím složení byl přijmut na námořní akademii ve Fiume (dnešní Rijeka). Po jejím ukončení v roce 1910 byl jmenován námořním praporčíkem (Seefähnrich). V době po vyřazení ze školy sloužil na lodích: Tegetthof (bitevní loď), Erzherzog Karl (bitevní loď), Zenta (torpédoborec), Custozza, Kaiserin Elisabeth (bitevní loď), Alfa, Szigetvar (torpédoborec), Tb. 12 (torpédovka), Uskoke (torpédoborec), Alligator.

Tuto službu, spolu s důstojnickým kurzem a kurzem torpédovým, absolvoval do 28.06.1913, kdy nastoupil službu na ponorkové základně v Pule. Zde šestadvacetiletý důstojník absolvoval kurz pro ponorky a 10.03 1914 nastoupil službu na ponorce SMU 2 (Seiner Majestat Unterseeboot). Šlo o technicky zajímavou, ale nepříliš podařenou ponorku systému Lake. Na této lodi sloužil do 31.07.1914, kdy byl převelen jako 1. důstojník na říční monitor Maros. V té době už měl hodnost poručíka řadové lodi (Linienschiffsleutnant). Od 01.01.1915 byl jeho velitelem a spolu s touto lodí se zúčastnil bojů na Dunaji. Loď byla v polovině roku 1915 poškozena a Hudeček byl převelen opět do Puly (15.08.1915). Zde, po absolvování kurzu pro velitele ponorek, byl 09.12.1915 jmenován velitelem ponorky SMU-15. Na ní byl velitelem až do 26.02.1917, následně 14.03.1917 převzal ponorku SMU-28. Této ponorce velel až do konce své služby na ponorce, tedy do 25.07.1918 kdy byl jmenován instrukčním důstojníkem.

Za své bojové kariéry potopil 11 lodí s výtlakem 45 360 tun, což ho řadí na přední místo mezi ponorkovými veliteli rakousko-uherské floty. Jeho nejvyšší dosaženou hodností v C.K. Kriegsmarině byl korvetní kapitán (Korvettenkapitän).

Po skončení první světové války se vrátil do vlasti a hned v prosinci 1918 se hlásil do nově vznikající armády. Do armády nastoupil 28.02 1919 a od dubna téhož roku byl zařazen v Bratislavě jako velitel říční školy u 1. praporu ČS námořnictva. Zde pracoval ve štábních funkcích a protože později bylo námořnictvo v ČS armádě zrušeno jako samostatná složka a prapor v Bratislavě převeden pod ženisty (31.12.1921) požádal major Hudeček o propuštění a 03.06.1922 odchází do výslužby.

Se svou odborností získal patent kapitána civilní námořní plavby a odešel pracovat jako kapitán na moře.

Zdeněk Hudeček zemřel 28.09.1974 ve Frýdku-Místku, ve věku 87 let.


Potopené lodi:

Italský torpédoborec "IMPETUOSO" 680 BRT (10.07.1916)
Anglický parník "HAIGH HALL" o výtlaku 4809 BRT (30.06.1917)
Anglický parník "MONGARA" o výtlaku 8205 BRT (3.07.1917)
Anglický parník "MASTON" o výtlaku 3881 BRT (13.08.1917)
Anglická Q-loď* "BRADFORD CITY" o výtlaku 3683 BRT (16.08.1917)
Anglický parník "BONTNEWYDD" o výtlaku 3296 BRT (5.10.1917)
Italský parník "BOSFORO" o výtlaku 2723 BRT (12.01.1918)
Anglický parník "RAPALLO" o výtlaku 3811 BRT (13.01.1918)
Anglický parník "WEST WALES" o výtlaku 4331 BRT (21.01.1918)
Anglický parník "UGANDA" o výtlaku 4257 BRT (8.03.1918)
Anglický parník "STOLT NIELSEN" o výtlaku 5684 BRT (11.03.1918)
Celková potopená tonáž : 45.360 BRT

*Q-loď byla loď tvářící se jako neozbrojený parník která se snažila nalákat ponorku k útoku na hladině a potom ji zničit palbou z ukrytých děl.

Marek, Jindřich: Žraloci císaře pána, Svět křídel, 2001, ISBN 80-85280-75-2
https://www.kuk-kriegsmarine.at
URL : https://www.valka.cz/Hudecek-Zdenek-Eugen-t20402#76610Verze : 4
Zdenko Hudeček
Hudeček, Zdeněk Eugen - Snímek velitelské věže Hudečkovy ponorky U28.

Snímek velitelské věže Hudečkovy ponorky U28.
Hudeček, Zdeněk Eugen - Zdenko Hudeček

Zdenko Hudeček
URL : https://www.valka.cz/Hudecek-Zdenek-Eugen-t20402#377223Verze : 1