Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva XV. hraničního pásma [1938-1938]

Artillery Headquarters of the 15th Border Zone

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva XV. hraničního pásma
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva XV. hraničního pásma
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 112 - Mobilisovaný útvar 112-A-1
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1938
Nástupce:
Successor:
Velitelství dělostřelectva VII. sboru
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.09.1938-01.12.1938 Velitelství XV. hraničního pásma
27.09.1938-01.12.1938 Velitelství dělostřelectva III. armády
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-01.12.1938 Banská Bystrica, Budova sborového velitelství /

Velitel:
Commander:
24.09.1938-01.12.1938 Mackevič, Jiří (brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-15.12.1938 Dělostřelecký pluk 135

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno ADAM 9
krycí jméno JAROSLAV 9
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství hraničních pásem
URL CZ: https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-XV-hranicniho-pasma-1938-1938-t203149#589549Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Artillery-Headquarters-of-the-15th-Border-Zone-t203149#589549Version : 0
MOD