Main Menu
User Menu

388. samostatná armádní spojovací letka [1942-1943]

388th Detached Army Liaison Aviation Squadron

388. samostatná armádna spojovacia letka

388-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи (388 оааэс)

     
Název:
Name:
388. samostatná armádní spojovací letka
Originální název:
Original Name:
388-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
21.04.1943
Nástupce:
Successor:
582. samostatná armádna spojovacia letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 8. letecká armáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vzdušné sily 28. armády - 3. formovanie
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.08.1942-21.04.1943 Skatulov, Ivan Fjodorovič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 03.09.1942 do 21.04.1943
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
URL : https://www.valka.cz/388-samostatna-armadni-spojovaci-letka-1942-1943-t201955#576876Verze : 1
MOD