Main Menu
User Menu

1. samostatná dopravní letka [1942-1945]

1st Detached Transport Squadron

1. samostatná dopravná letka

1-я отдельная транспортная авиационная эскадрилья (1 отаэ)

     
Název:
Name:
1. samostatná dopravní letka
Originální název:
Original Name:
1-я отдельная транспортная авиационная эскадрилья
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.06.1942
Předchůdce:
Predecessor:
234. samostatná armádna spojovacia letka - 1. formovanie
Datum zániku:
Disbanded:
21.02.1945
Nástupce:
Successor:
228. samostatný dopravný letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR 2. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
10.06.1942-05.05.1943 Kandakov, Dmitrij Andrejevič (Kapitan / Kапитан)
DD.05.1943-21.02.1945 Zajcev, Nikolaj Fedotovič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Lisunov Li-2
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Douglas C-47
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 10.06.1942 do 21.02.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170481 z 1. októbra 1960, (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/sae234.php
URL : https://www.valka.cz/1-samostatna-dopravni-letka-1942-1945-t199765#572401Verze : 2
MOD