Main Menu
User Menu

410. samostatná spojovací letka [1943-1944]

410th Detached Liaison Aviation Squadron

410. samostatná spojovacia letka

410-я отдельная авиационная эскадрилья связи (410 оаэс)

     
Název:
Name:
410. samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
410-я отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1943
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
21.12.1944
Nástupce:
Successor:
200. samostatný spojovací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 8. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.1943-DD.MM.1944 Jacenko, Trofim Gerasimovič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
15.01.1943 - 12.05.1944
16.07.1944 - 21.12.1944
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/sae410.php
URL CZ: https://www.valka.cz/410-samostatna-spojovaci-letka-1943-1944-t199685#572191Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/410th-Detached-Liaison-Aviation-Squadron-t199685#572191Version : 0
MOD
Gleb Fjodorovič Zakušňjak bol po dobu existencie letky zástupcom veliteľa, napriek tomu v dvoch prípadoch dňa 15.12.1943 podpísal návrhy na udelenie vyznamenaní príslušníkom letky s označením veliteľ letky. Zrejme ide len o chybu pisára, ktorý neuviedol, že ide o zástupcu veliteľa. Nasvedčuje tomu skutočnosť, že podobné návrhy podpísal veliteľ T.G. Jacenko dňa 20.10.1943 a najbližšie 12.02.1944.


podvignaroda.ru
podvignaroda.ru

URL CZ: https://www.valka.cz/410-samostatna-spojovaci-letka-1943-1944-t199685#577032Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/410th-Detached-Liaison-Aviation-Squadron-t199685#577032Version : 0
MOD