Main Menu
User Menu

4. československý pěší prapor [1944-1945]

4th Czechoslovak Infantry Battalion

     
Název:
Name:
4. československý pěší prapor
Originální název:
Original Name:
4. československý pěší prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
23.03.1945
Nástupce:
Successor:
4. čs. úderný prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1944-23.03.1945 3. čs. samostatná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.06.1944-DD.08.1944 ?, ?
DD.08.1944-DD.09.1944 ?, ?
DD.09.1945-23.03.1945 východoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
01.06.1944-DD.09.1944 Fanta, František (podplukovník pěchoty)
DD.09.1944-DD.09.1944 Půlpytel, Jiří (kapitán pěchoty)
DD.09.1944-DD.09.1944 Chlubna, Jiří (štábní kapitán pěchoty)
DD.09.1944-DD.09.1944 Horák, Alois (kapitán pěchoty)
DD.09.1944-DD.01.1945 Stav, Zdeněk (štábní kapitán pěchoty)
DD.01.1945-DD.03.1945 Dědičík, Zdeněk (štábní kapitán pěchoty)
DD.03.1945-23.03.1945 Dědičík, Zdeněk (major pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond
Stav, Z.: Povinnost nade vše. Praha 2009.
URL CZ: https://www.valka.cz/4-ceskoslovensky-pesi-prapor-1944-1945-t197205#566755Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/4th-Czechoslovak-Infantry-Battalion-t197205#566755Version : 0
MOD