Main Menu
User Menu

5. československý pěší prapor [1944-1945]

5th Czechoslovak Infantry Battalion

     
Název:
Name:
5. československý pěší prapor
Originální název:
Original Name:
5. československý pěší prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.05.1945
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 10
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1944-15.05.1945 3. československá samostatná brigáda
15.05.1945-25.05.1945 3. čs. divise
Dislokace:
Deployed:
01.06.1944-DD.08.1944 ?, ?
DD.08.1944-DD.09.1944 ?, ?
DD.09.1944-15.05.1945 východoevropské válčiště
15.05.1945-25.05.1945 Hodonín, ? /

Velitel:
Commander:
01.06.1944-DD.09.1944 Moravec, Ferdinand (štábní kapitán pěchoty)
DD.09.1944-DD.11.1944 Svátek, Ladislav (kapitán pěchoty)
DD.11.1944-DD.01.1945 Bílej, Juraj (major jezdectva)
DD.01.1945-DD.03.1945 Hak, Alois (štábní kapitán pěchoty)
DD.03.1945-DD.04.1945 Hak, Alois (major pěchoty)
DD.04.1945-DD.05.1945 Peroutka, Ladislav (štábní kapitán pěchoty)
DD.05.1945-25.05.1945 Holemář, Bohuslav (major pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond
URL : https://www.valka.cz/5-ceskoslovensky-pesi-prapor-1944-1945-t197203#566751Verze : 1
MOD