Main Menu
User Menu

Vojenský řád Williama

Military Order of William

Militaire Willems-Orde

     
Název:
Name:
Vojenský řád Williama
Název v originále:
Original Name:
Militaire Willems-Orde
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.04.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
rytier velkokríža
komandér
rytier 3. triedy
rytier 4. triedy
oranžová stuha (ocenenie pre jednotku)
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Williama-t191770#553413Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský řád Williama - rytíž velkokříže
Název v originále:
Original Name:
Ridder-grootkruis den Militaire Willems-Orde
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.04.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Williama-t191770#619820Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský řád Williama - komandér
Název v originále:
Original Name:
Militaire Willems-Orde - Commandeur
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.04.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Williama-t191770#598746Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský řád Williama - rytíř 3. třídy
Název v originále:
Original Name:
Militaire Willems-Orde
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.04.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Williama-t191770#637791Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský řád Williama - rytíř 4. třídy
Název v originále:
Original Name:
Militaire Willems-Orde - Ridder 4e klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.04.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
nl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Williama-t191770#553414Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský řád Williama - rytíž velkokříže
Knight Grand Cross of the Order of William
Ridder-grootkruis den Militaire Willems-Orde
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
18.06.1815 Wellesley, Arthur
08.07.1815 -, Vilém II. Nizozemský
DD.MM.1815 Barclay de Tolly, Michail Bogdanovič
23.05.1817 -, Mikuláš I. Pavlovič
21.06.1849 -, František Josef I.
DD.MM.1849 Frederik VIII., -
13.09.1855 Alexandr II., -
DD.MM.1860 Barjatinskij, Alexandr Ivanovič
DD.MM.1890 Wilhelmina, -
DD.MM.RRRR -, Jiří VI.
DD.MM.RRRR Alexandr I., -
DD.MM.RRRR Holcomb, Thomas
DD.MM.RRRR Krayenhoff, Cornelis Rudolphus Theodorus
DD.MM.RRRR Paskevič, Ivan Fedorovič
Celkem : 14
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Williama-t191770#637792Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský řád Williama - komandér
Military Order of William - Commander
Militaire Willems-Orde - Commandeur
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
08.07.1815 Constant Rebecque, Jean Victor de
27.08.1815 Hill, Rowland
DD.MM.1815 Maitland, Peregrine
DD.MM.1815 Oudinot, Nicolas Charles
31.08.1831 Heyligers, Gijsbertus Martinus Cort
DD.MM.RRRR Halkett, Colin
DD.MM.RRRR Paget, Henry William
Celkem : 7
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Williama-t191770#637793Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský řád Williama - rytíř 3. třídy
Military Order of William - Knight 3rd Class
Militaire Willems-Orde
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
20.02.1816 Heyligers, Gijsbertus Martinus Cort
DD.MM.RRRR Dörnberg, Wilhelm von
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Williama-t191770#637794Verze : 0
MOD
Vojenský řád Vilémův
De Militaire Wilems - Orde
Miltary Order of Wilhelm
Tento zajímavý a ne příliš známý řád byl založen po ukončení napoleonských válek dne 30. dubna 1815 králem Willemem I. (Vilém, král z dynastie Oranje Nassau, 1802-1840). Král založil tento řád po své korunovaci holandským králem. Statut řádu bez změny platil až do roku 1940 k menší, nepodstatné změně pak dochází až 30 dubna roku 1940, změny statutu se nepatrně modernizovaly a přizpůsobily novým podmínkám království.
Tento záslužný řád byl určen pro holandské důstojníky, ale i cizince, vojáky za zásluhy a vzornou službu, za statečnost před nepřítelem. Zároveň bylo ve statutu umožněno vyznamenat tímto řádem i civilní osobu za projevenou statečnost a odvahu v době války, či ohrožení země a holandského království.
Řád se členil do čtyřech tříd či stupňů:
Rytíř velkého kříže (Velkokříž nošený na velkostuze a doplněný řádovou hvězdou),
Rytíř komandérského kříže (Komandér nošený na náhrdelní stuze a doplněný menší hvězdou),
Rytíř III. třídy (řádová dekorace nošená na náprsní stuze s rozetou),
Rytíř IV. třídy (řádová dekorace nošená na splývavé stuze na prsou).
Velmistrem řádu byl vždy holandský panovník.
Od doby svého založení byl řád udělen zhruba 60 000 lidí. Bylo však uděleno jen 50 Velkých rytířských křížů (Velkokřížů).

a jejímž středu je položen řádový kříž. Velikost hvězdy je 80 mm, velikost velkokříže 50 mm. Velikost klenotu rytíře 3. třídy je 42 mm. Klenot je zlatý. Kříž rytíře 4. třídy je opět velký 42 mm, ale je pouze stříbrný. Starší kusy před rokem 1900 byly poněkud menší o velikosti 32 mm. Existuji miniaturky řádu, nošené při slavnostních příležitostech na civilním oděvu dekorovaného (viz obrázek).
Poznámka:
Burgundsko a vévodové Burgundští, a to až do smrti Karla Smělého, tedy do roku 1477, vládli v Nizozemí.
Literatura:
František Lobkowicz: Encyklopedie řádů a vyznamenání
M. Gritzner: Ritter-und Verdienstorden. Lipsko 1893
J.G. Spasskij: Inostrannyje i riskuje ordena. Leningrad 1963
Z. Svoboda: Vyznamenání a jejich názvosloví
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Williama-t191770#326749Verze : 1