Main Menu
User Menu

Velitelství armádních zvláštních sil [1952- ]

Army Special Forces (Green Berets)

     
Název:
Name:
Velitelství armádních zvláštních sil
Originální název:
Original Name:
Army Special Forces
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.06.1952
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
19.06.1952-01.12.1989 ?
01.12.1989-DD.MM.RRRR Armádní velitelství zvláštních operací
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Fayetteville, Fort Bragg

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-armadnich-zvlastnich-sil-1952-t18815#540772Verze : 0
MOD
História Green Berets do roku 1971


Pôvod US Special Forces súvisí s 1st Special Service Force založenou Lieutenant-Colonelom Robertom Frederickom v roku 1942 so zámerom realizovať útoky na vodné elektrárne v nacistami okupovanom Nórsku. V podstate vzniklo šesť práporov a tie slúžili v Aleutians, v Severnej Afrike, v Taliansku a v južnom Francúzsku.
Poňatie špecializovaných útočných síl vzniklo stvorením 10th Special Forces Group (SFG) vo Fort Bragg-u (Južná Karolína, USA) dňa 20. júna 1952. V Septembri 1953 bola zriadená 77th (neskôr prešla pod označenie 7th) SFG a nasledovne v júni 1975 1st SFG.
Zelené barety boli vybrané v roku 1954 ako vhodné odlíšenie od ostatných jednotiek, po čom sa začali aj Special Forces označovať ako Zelené Barety. Prvý krát boli zelené barety nosené v júni 1956.
Veľa ozbrojených zložiek bolo proti malým elitným jednotkám a tak zelené barety boli oficiálne zakázané, až kým neboli obnovené prezidentom John F. Kennedym (v októbri 1961), ktorého podpora sa ukázala neoceniteľná.
Nasledovne medzi septembrom 1961 a marcom 1964 vznikli ďalšie štyri SFG - 3rd, 5th, 6th a 8th. 3rd SFG bola zaradená do Afriky a 6th na stredovýchod. 8th SFG operovala z Fort Gulicku (Panama) trénovaním latinsko-amerických dôstojníkov v protipovstaleckých a preberacích misiách v Guatemale (Kolumbia) a v Bolívii proti partizánom. V skutku boli dvaja členovia Special Forces prítomní, keď bol Che Guevara v októbri 1967 zajatý a následne zastrelený bolívijskymi Rangermi.
V októbri 1964 bola 5th SFG vyslaná do Južného Vietnamu, aby prevzala koordináciu nad aktivitami dovtedy pôsobiacich všetkých špeciálnych jednotiek. V podstate už členovia 1st SFG začali v roku 1957 výcvik juhovietnamských jednotiek, až kým v máji 1960 bol tréning počas šestmesačného obdobia odovzdaný 7th SFG.
V decembri 1961 jednotky SF začali pilotný program v Boun Enao, v Darlackej provincii Central Highlands, ktorého cieľom bolo organizovanie civilných nepravidelných obranných skupín (známych pod CIDGs - Civilian Irregular Defense Groups) a tieto mali za úlohu ochrániť dediny pred útokmi komunistov. V 1964tom existovalo okolo 11,000 CIDG skupín pozdľž kambodžských a laosských hraníc a v 1966om, keď 5th SFG vzrástla z 951 pôvodných členov na 2627, existovalo pod jej velením už obrovské množstvo CIDGs.
'Projekty Gréckych písmen' - prieskumné jednotky používané na infiltráciu nepriateľom držaných území - boli aktivované v roku 1964. Operácie Special Forces podobne zahŕnali aj Studies and Observation Group (SOG).
Zelené Barety stratili odchodom z Vietnamu nejakú vojenskú podporu v marci 1971, ale ich hodnota v krycích a protipovstaleckých akciách bola značná.
V súčastnosti sú tri stále SFG - 5th, 6th a 10th - veľkosti práporov pod velením 1st Special Operations Command, ktoré spadá pod Joint Special Operations Agency.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-armadnich-zvlastnich-sil-1952-t18815#70092Verze : 0
Special Forces Training Pipeline vyžaduje časový rámec 1-2 rokov intenzívneho tréningu v závislosti od požadovanej špecializácie trénovaného vojaka. Napriek tomu, že vojak je autorizovaný nosiť “Green Beret” na konci Fázy IV, stále musí ukončiť všetkých šesť fáz tréningu po ktorých je zaradený k Special Forces (získa kvalifikáciu Special Forces) a je rovnako zaradený k Operačnému oddielu 'A' [Operational Detachment – Alpha (ODA)]. Tých šesť fáz zahŕňa:


Fáza I - Special Forces Assessment and Selection
Fáza II - Taktiky boja malej jednotky (Small Unit Tactics) *
Fáza III - Výcvik získania odbornej špecializácie (Military Occupational Specialty (MOS) Specific Training) *
Fáza IV - Praktické cvičenie (Culmination Exercise (Robin Sage)) *
Fáza V - Výučba cudzých jazykov
Fáza VI - Prežitie, vyhýbanie sa, odpor a útek (SERE - Survival, Evasion, Resistance and Escape)


* Patria do Special Forces Qualification Course.Základné požiadavky na uchádzača:
1. Muž, zaradený uchádzač
2. Uchádzač schopný tréningu výsadkára
3. Minimálny počet bodov GT 110; nie menej ako 100
4. Ukončená stredná škola (High School graduate) alebo GED ekvivalent
5. Hodnosť od Spc. (E-4) po Sgt. 1st Class (E-7) alebo povýšený na 1st Lt. alebo Capt.
6. Ukončenie fyzických testov Special Forces
7. Ukončený test plávania 50 metrov v BDU & obuvi (diagnostikované SFAS, test po príchode do SFQC):
ak uchádzač neuspeje, musí absolvovať 2-týždňový kurz plávania v SFQC.
8. Ukončený APFT s minimálnym počtom bodov 229
9. Ukončený Primary Leadership Development Course (PLDC) pred nástupom do SFQC


Special Forces Assessment and Selection (SFAS):
Fáza I: Special Forces Assessment and Selection (SFAS): 24 dní
Company G, 1st Bn prevádzkuje SFAS tréning na základni Camp MacKall, N.C. Káder SFAS sa každoročne organizuje s približne 1,800 uchádzačmi o vstup do Special Forces, aby sa zistilo, kto je vhodný pre tréning Special Forces. Kandidáti absolvujú SFAS v dočasnej službe (temporary duty - TDY). Kandidáti, ktorí vstúpia do tohto kurzu, sa nachádzajú pod stálym hodnotením odo dňa nástupu až do dňa prepustenia.
Model kurzu SFAS je zameraný na študentovu trénovateľnosť a vhodnosť pre službu v Special Forces. Schopnosť učiť sa, riadenie, schopnosť trénovať a poradenstvo sú dôležité aspekty tohto programu. Pozemná navigácia v strednom stupni je používaná na posúdenie študentovej trénovateľnosti. Séria 12 prepojených atribútov smeruje k úspechu v Special Forces Qualification Course (SFQC) a formuje základ pre neskoršie rozširovanie vedomostí a zručností kandidáta. Tieto vlastnosti zahŕňajú inteligenciu, fyzickú odolnosť, motiváciu, dôveryhodnosť, zodpovednosť, zrelosť, duševnú stabilitu, súdnosť, rozhodnosť, schopnosť pracovať v teame, vplyv osobnosti na okolie a komunikatívnosť. V rámci pozemnej navigácie, ktorá je dôležitým nástrojom výučby, sa realizujú ostatné cvičenia ako míľový orientačný kurz, behy, diaľkové pochody a lezenie.


Special Forces Qualification Course (SFQC):
Fáza II: Taktika boja malej jednotky: 46 dní
Všetci študenti trénujú spolu bez ohľadu na hodnosť. V prvých dňoch priebehu SFQC absolvujú skupinu testov, medzi ktoré patrí aj test plávania na 50 metrov v poľnej uniforme a s plnou bojovou výbavou výsadkára.
Keď ukončia túto úvodnú časť, sú premiestnení na základňu Camp MacKall, aby začali druhú fázu výcviku. Má ju na starosť Company F, 1st Battalion. Kvôli neskoršej širokej diverzifikáci odborných spôsobilostí trénujú všetci študenti najprv základy taktiky malej bojovej skupiny. Musia ukončiť 39 dňový kurz pozemnej navigácie, náročný poľný tréning, tréning už spomínanej taktiky boja a cvičenie s ostrou streľbou. K tomu treba ešte pridať 18-kilometrový kurz pozemnej navigácie a dva odstupňované poľné cvičenia, ktoré musia absolvovať všetci študenti. Poľný tréning zahŕňa úlohy pechoty plnené v počte družstva a čaty. Po skončení tejto časti študenti postupujú do tretej fázy.


Fáza III: Military Occupational Skill (MOS) Specific Training
18A Officer Course (Kurz dôstojníka): 65 dní
Company A, 4th Bn trénuje a učí dôstojníkov základné schopnosti a vedomosti potrebné na zvládnutie služby na pozícii veliteľa SFODA (Special Forces Operation Detachment Alpha - známe pod názvom Alfa team). Tento tréning pozostáva zo zväčšenia základných vedomostí veliteľa, teórie a praxe špeciálnych operácií, Special Forces planning (plánovanie je v skupinách SF základom každého rozhodnutia), základov strojného inžinierstva a tréningu so zbraňami (okrem ich používania aj ich konštrukcia a fungovanie - sem patrí aj používanie neštandartných typov), základov komunikácie a zdravovedy, špeciálnych typov prieskumu, tréningu priamej akcie, nekonvenčného vedenia boja, vnútornej obrany štátnych celkov a operácie rozviedky a kontrarozviedky.


18B Weapons Sergeant Course (Kurz seržanta zbraní): 65 dní
Company B, 4th Bn trénuje a učí poddôstojníkov a dôstojníkov základné schopnosti a vedomosti na zvládnutie služby na pozícii seržanta zbraní v SFODA. Študenti získavajú informácie a skúsenosti s nasadením a používaním širokého spektra ručných paľných zbraní, protitankových zbraní, systémov zabezpečenia vzdušného priestoru, zbraní ovládaných skupinovo a zbraní delostrelectva. Samozrejmosťou je aj detailne zvládnutie cudzích zbraní, teda takých, ktoré sú používanie inými armádami a ich zložkami vo svete. Táto fáza je ukončená cvičením s ostrou streľbou.


18C Engineer Sergeant Course (Kurz seržanta inžiniera): 65 dní
Company B trénuje a učí poddôstojníkov a dôstojníkov základné schopnosti a vedomosti na zvládnutie služby na pozícii seržanta inžiniera v SFODA. Títo študenti sa učia základy strojníctva, pozemné staviteľstvo, konštrukciu a stavbu opevnení, stavbu mínových polí (americkými aj zahraničnými typmi mín), konštrukciu mostov, inžiniersky prieskum, analýzu a vyhodnotenie cieľov a demolácie. Táto fáza je ukončená cvičením v poľných podmienkach.


18D Special Forces Medical Sergeants Course (Kurz SF seržanta zdravotníka): 322 dní
Príslušníci Company D, 4th Bn sú zodpovední za celý výcvik súviaci s oblasťou medicíny, ktorý sa realizuje pod hlavičkou USAJFKSWCS. Celý Special Forces Medical Sergeants Course pozostáva z 24-týždňového Special Operations Combat Medic (SOCM) kurzu a po ňom nasludujúceho 22-týždňového cyklu téningov, ktorými sa kurz s označením 18D končí.
24-týždňový Special Operations Combat Medic (SOCM) kurz je vedený vybranými inštruktormi z radov Ranger Regiment, Special Operations Aviation Regiment (SOAR) a Special Operations Support Battalion (SOSB), USN SEALs, prieskumných oddielov USMC a Air Force Special Operations Command (AFSOC) ParaRescue.
Približne 19 z 24 týždňov SOCM tréningu je zameraný na anatómiu, fyziológiu a tréning na úroveň paramedika, zostávajúcich päť týždňov zahŕňa výnimočné medicínske zákroky v rôznych podmienkach a okrajové vedy súvisiace s medicínou, napr. prírodná medicína (byliny, odvary, čaje...). Celý kurz sa končí štvordňovým poľným cvičením, kde sú overované znalosti v bojových podmienkach. Počas SOCM kurzu študenti obdržia certifikáciu asociácie American Heart Association v stupni obtiažnosti Basic and Advanced Cardiac Life Support (ACLS), ako aj certifikáciu National Registry of Emergency Medical Technicians na úrovni EMT-Basic and Paramedic. Po úspešnom ukončení SOCM je absolvent schopný poskytovať základnú zdravotnú starostlivosť pre celú jednotku počas siedmich dní a je schopný poskytovať pomoc pri rôznych druhoch zranení v boji až do 72 hodín podľa potreby.
Študenti kurzu Special Operations Combat Medic sa zúčastňujú tréningu v záchranárskych týmoch prednemocničných a nemocničných zariadení. Tento tréning je zabezpečovaný počas štyroch týždňov v dvoch veľkých oblastiach: New York City alebo Tampa, Florida.
U.S. Army Special Forces zaraďujú svojich študentov aj do 46 týždňového Special Forces Medical Sergeants (SFMS) kurzu. Študenti tohto kurzu musia najprv dokončiť 24 týždňový SOCM kurz a po ňom absolvujú dodatočných 22 týždňov špecializovanej výučby v praktickej medicíne, chirurgii, zubnej, laboratórnej a farmaceutickej medicíne. Po skončení tohto kurzu sú študenti pripravení poskytovať nezávislú zdravotnú pomoc. K už spomínaným štyrom týždňom praxe v kurze SOMC pribúdajú ďalšie štyri týždne vo vybraných medicínskych zariadeniach.


18E Communications Sergeants Course (Kurz komunikačného seržanta): 105 dní
Company E, 4th Bn trénuje a učí poddôstojníkov a dôstojníkov základné schopnosti a vedomosti na zvládnutie služby na pozícii komunikačného seržanta. Tréning je zameraný na diaľkovú komunikáciu a zaoberá sa všetkými sofistikovanými zariadeniami používanými v U.S. Army. Študenti tiež trénujú so zariadením iných krajín. Každý študent získava zdatnosť v morseovke; základy elektrotechniky; poznatky z teórie a konštrukcie antén; kryptografie; inštalácie, operácie a skúsenosť s mnohými vysokofrekvenčnými rádiosystémami; základy fungovania počítačov; a skúsenosti s používaním procedúr a techník rádiotelekomunikácie. Táto fáza je ukončená diaľkovým komunikačným cvičením na základni Camp Gruber, Oklahoma.
Fáza IV: Culmination Exercise (Praktické cvičenie): 38 dní
Študenti sú opäť prevezení ku Company F, 1st Bn na základňu Camp MacKall, kde vytvoria študentské Alpha týmy (SFODA) a zúčastnia sa poľného cvičenia nazvaného Robin Sage Field Training Exercise (FTX). Robin Sage trvá 19 dní a je zameraný na riešenie rozmanítých problémov v bojových podmienkach. Počas tohto nekonvenčného cvičenia sú študenti nútení aplikovať naučené vedomosti z minulých mesiacov. Toto cvičenie zahŕňa študentov, protistranu a príslušníkov partizánskych jednotiek (civilné obyvateľstvo), pomocný personál a velenie. Scenár je vysoko reálny a študenti v ňom musia získať a vytrénovať partizánske oddiely na nepriateľskom území za aktívnej spolupráce domáceho obyvateľstva. Územie scenára pokrýva bezmála 50 tisíc štvorcových míl.Špecializovaný tréning:
Fáza V: Language Training (Výučba cudzých jazykov):
3rd Bn, 1st SWTG (A) je v USAJFKSWCS zodpovedný za výučbu jazykov. Basic Military Language Course (BMLC) je základný kurz zameraný na rozvýjanie schopnosti učiť sa cudzie jazyky. Študenti musia preukázať zručnosť v hovorení, čítaní a počúvaní. Základným účelom kurzu je poskytnúť študentovi schopnosť komunikovať v cudzom jazyku. Pre úspešné ukončenie kurzu musí získať študent najmenej 70 percent akademického priemeru vo všetkých moduloch a hodnotenie 0+ alebo vyššie z Defense Language Proficiency Test-u (DLPT) v dvoch z troch preskúšavaných oblastiach (hovorenie, počúvanie a čítanie). Jazyky sú rozdelené do štyroch kategórií:Kategória 1: Španielský j., Francúzsky j. a Portugalský j. (18 týždňov, 3 dni)
Kategória 2: Nemecký j., Indonézsky j. (18 týždňov, 3 dni)
Kategória 3: Český j., Perzský-Farsi, Polský j., Ruský j., Srbochorvátsky j., Tagalog, Thajský j. a Turecký j. (24 týždňov, 2 dni)
Kategória 4: Arabský j., Kórejský j. a Japonský j. (24 týždňov, 2 dni)


Fáza VI: Prežitie, vyhýbanie sa, odpor a útek (SERE): 19 dní
Company A, 1st Bn, poskytuje SERE kurz na základni Camp MacKall, NC. Cieľom tréningu prežitia, vyhýbania sa, odporu a úteku (SERE) je naučiť príslušníkov ako sa majú správať pri rôznych situáciách odlúčenia od svojej jednotky; ako sa vyhnúť nepriateľským silám a vrátiť sa späť k svojej jednotke; ako predísť zajatiu. V prípade, že sú vojaci zajatí, SERE tréning im poskytne cenné informácie ako odolávať nepriateľovi v zajatí, pri vypočúvaní a ako z nepriateľského zajatia ujsť.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-armadnich-zvlastnich-sil-1952-t18815#70093Verze : 0