Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 11. divise [1937-1938]

11th Division Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 11. divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 11. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.12.1937
Předchůdce:
Predecessor:
11. polní dělostřelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 123
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.12.1937-24.09.1938 11. divise
31.12.1937-24.09.1938 Velitelství dělostřelectva VI. sboru
Dislokace:
Deployed:
31.12.1937-24.09.1938 Košice, Velitelská budova /

Velitel:
Commander:
31.12.1937-31.08.1938 Kirej, Vasil (brigádní generál)
31.08.1938-24.09.1938 Sembratovič, Roman (podplukovník dělostřelectva)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-11-divise-1937-1938-t181115#531194Verze : 4
MOD