Main Menu
User Menu

Adamovský, Július

     
Příjmení:
Surname:
Adamovský
Jméno:
Given Name:
Július
Jméno v originále:
Original Name:
Július Adamovský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major pechoty
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.03.1904 Prešov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ - prápor II/2
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Cséfalvay, František a kolektív - Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945 ISBN 978–80–89523–27-6
URL : https://www.valka.cz/Adamovsky-Julius-t180816#530346Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Július
Jméno:
Given Name:
Adamovský
Jméno v originále:
Original Name:
Július Adamovský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1914-DD.MM.1918 Reálne gymnázium
DD.MM.1920-DD.MM.1924 Učiteľský ústav
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1932-DD.MM.1932 Kurz pre dôstojníkov železničného vojska
DD.MM.1939-DD.MM.1940 Kurz pre aktívnych dôstojníkov pechoty
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.08.1939 nadporučík pechoty
DD.08.1940 kapitán pechoty
15.10.1940 stotník pechoty
DD.07.1943 major pechoty
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
25.07.1941-25.10.1942 Velitel : Pěší rota 6/101
11.06.1943-11.12.1943 Velitel : Pěší prapor II/101
DD.05.1944-30.08.1944 Velitel : Pěší prapor II/2
15.12.1945-DD.02.1946 Velitel : Pěší prapor 45 /motorisovaný/

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1939-DD.MM.1940 pridelený k operačnému oddeleniu Hlavné vojenské veliteľstvo
DD.11.1940-DD.12.1940 referent Ministerstvo národnej obrany
DD.12.1940-DD.01.1941 prednosta osobného oddelenia Velitelství divisní oblasti 2
DD.01.1941-29.07.1941 veliteľ kanónovej roty
29.07.1941-26.10.1942 štáb Zaisťovacia divízia
DD.12.1942-11.06.1943 veliteľ výcvikovej skupiny Peší pluk 2
DD.01.1944-DD.01.1944 pobočník veliteľa Peší pluk 2
DD.09.1944-DD.01.1945 pobočník veliteľa Peší pluk 2
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1940

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
-

DD.MM.1942

Medaile Za hrdinstvo 2. stupně
Bravery medal - 2nd Class
Medaila Za hrdinstvo 2.stupňa
-

DD.MM.1942

Medaile Za hrdinstvo 3. stupně
Bravery medal - 3rd Class
Medaila Za hrdinstvo 3.stupňa
-

DD.MM.1943

Medaile Za hrdinstvo 3. stupně se štítkem
Bravery medal - 3rd Class with Merit Badge
Medaila Za hrdinstvo so štítkom "Za zásluhy"
-

DD.MM.1943

Záslužný řád německé orlice 3. třída
Order of Merit of German Eagle 3rd Class
Verdienstorden vom Deutschen Adler 3. Klasse
-

14.03.1944

Válečný vítězný kříž IV. třídy s meči
War Victory Cross 4th Class with Swords
Vojenný víťazný kríž IV. triedy s mečmi
-

Poznámka:
Note:
Vzhľadom na jeho nezapojenie sa do odboja bol prijímacou komisiou v opakovaných previerkach vo februári 1946 prepustený do pomeru mimo činnú službu.
Zdroje:
Sources:
Cséfalvay, František a kolektív - Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945 ISBN 978–80–89523–27-6
URL : https://www.valka.cz/Adamovsky-Julius-t180816#530347Verze : 0
MOD